NCA လက္မွတ္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ NMSP ကေဒသခံမ်ားအားရွင္းျပ

ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္ေပါင္ရြာ၌ ျပဳလုပ္ေသာ NMSP ရွင္းလင္းပြဲ (ဓာတ္ပံု − NMSP (FB))

မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ရသင့္ရထုိက္ သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ေဆြးေႏြးပြဲ ညိႇႏႈိင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရး ထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)က ေဒသ ခံမ်ား အား ရွင္းျပသည္။


NMSP ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ဉာဏ္ထြန္းဦးေဆာင္သည့္ အ ဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္ ေပါင္ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ ေဒသခံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ကာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္မႈအေျခအေနကုိ ရွင္းျပခဲ့ သည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔လူဦး ေရႏွစ္ရာခန္႔တက္ေရာက္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနည္း ျဖင့္ မိမိတို႔လုိလားခ်က္မ်ားရရွိေရး ႏွစ္္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ေဆာင္ ရြက္ေသာ္လည္း ျပႆနာကုိ အ ဆုံးမသတ္ႏုိင္ျခင္း အေျခအေန မ်ားကိုလူထုအား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း NMSP ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ႏုိင္ဉာဏ္ထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခ်ည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရဘက္ ကလည္း ဒီအေပၚမွာလက္ခံလာ တယ္။ ဆုိေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုက္ခုိက္ခ်င္လုိ႔ တိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕ရသင့္ရ ထုိက္တဲ့အခြင့္အေရးကုိ လိုလား လုိ႔သာေပါ့။ မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ရတာ ေပါ့။ မတုိက္မခုိက္ရဘဲနဲ႔ ေျဖရွင္း လုိ႔ရတဲ့နည္းေပၚလာရင္ အခ်ိန္ မေရြးႀကိဳဆိုလက္ခံတာ ဒီသ ေဘာပါပဲ။ အခုလည္း မတိုက္ဘဲ နဲ႔စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေျဖရွင္းလုိ႔ရမယ္ဆုိ ေတာ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကယုံ ၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔လုပ္တာ’’ ဟု ႏုိင္ ဉာဏ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိ ရာေဒသမ်ား၌ ျပဳလုပ္ရန္ဗဟုိက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဗဟုိေကာ္ မတီ၀င္ႏုိင္ေအာင္မေငးက ဆုိ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က NCA ကုိ ဘာေၾကာင့္ထုိးတယ္၊ ဘယ္လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ထုိးတယ္၊ ဘယ္ လိုအက်ိဳးရလဒ္ရွိတယ္။ အဲဒီကိစၥ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသ အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႔ၫႊန္ၾကား ထားတာ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ကရင္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသည္။

လူထု ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ မ်ားကို NMSP က မြန္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔ကစ၍ ျပဳလုပ္ေနသည္။ လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို NCAလက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မတုိင္မီအထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခ်ိန္၌လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းNMSPတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အစုိးရႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔အၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ေနျပည္ ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးပါက မြန္ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

More in News Section