ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္း၊ ဆန္ေခ်ာ ေစ်းတက္

ဆန္ဂိုေဒါင္တစ္ခုအတြင္း အလုပ္သမားမ်ားက ဆန္အိတ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ျပည္ပ ၀ယ္လုိအား ေၾကာင့္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းသာမက ျပည္တြင္းစားသုံးသည့္ဆန္ေခ်ာ ေစ်းႏႈန္းပါ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ စပါးကုန္စည္ဒုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပုိ႔မည့္ ပမာဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာ တင္ရန္ ေပါက္ေစ်းထက္ပုိေပး၍ နယ္ကုန္သည္မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူ ေနရၿပီး ၂၅ မွတ္အပါအ၀င္ ဆန္ ၾကမ္းတစ္အိတ္ေစ်းႏႈန္းက ယခု ႏွစ္တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၂,၀၀၀ ခန္႔ေစ်းတက္သည္။ ျပည္ ပသို႔တင္ပုိ႔ေနသည့္ ဆန္ၾကမ္း ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္အိတ္လွ်င္  က်ပ္ ၁၉,၀၀၀ ခန္႔မွ ၂၁,၀၀၀ ခန္႔ သုိ႔ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။

ထုိသုိ႔ ဆန္ၾကမ္းေစ်းတက္ ခ်ိန္တြင္ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။

‘‘ျပည္တြင္းမွာလည္း အ ၀ယ္ပုံမွန္ရွိေပမယ့္ အေခ်ာက ေစ်းလုိက္တက္ေနတာ၊ အထြက္ ႏႈန္းက နည္းနည္းေလ်ာ့တယ္’’ ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ တြင္ ေရႊဘုိေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ေစ်းရွိေနၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ခန္႔က က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္သုံးသန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆန္တင္ရန္ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာမ်ား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသျဖင့္ ဆန္ ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေန ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ဆန္ၾကမ္းေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိးျမင့္တက္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိးက်ဆင္းေနျခင္းက ျပည္ပ သို႔ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္ လွ်င္က်ပ္ ၆၅၀ မွ ၈၀၀ ၾကားအ႐ႈံး ေပၚလာျခင္းက ျပည္ပသို႔ဆန္ တင္ပုိ႔မည့္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ဦးေနလင္းဇင္ကဆုိသည္။