စီးပြားေရး သတင္းတိုမ်ား

ရန္ကုန္ - ကားေစ်းကြက္ ေအးေသာ္လည္း ကားစလစ္ေစ်း ရက္ပိုင္းအတြင္း က်ပ္သိန္း ၁၃၀ မွ ၁၃၈ သိန္းအထိ ေစ်းရွိေန ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ အမည္ေပါက္စလစ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ခန္႔ ေစ်းရွိခဲ့ရာမွ ေစ်းဆက္တက္ခဲ့သည္။ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံမႈနည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ နယ္လုိင္စင္စလစ္အပ္ကားမ်ားကို ရန္ကုန္လုိင္စင္ မေပးေတာ့သျဖင့္ စလစ္လိုအပ္ခ်က္ျမင့္လာကာ ေစ်းတက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္လုိင္စင္ပါမစ္ကုိ အခြန္ႏႈန္းထားတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ COE စနစ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ စလစ္ေစ်းျပန္က်လာႏုိင္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

-----------------------

ျပည္ပ၀ယ္လုိအား ေလ်ာ့နည္း၍ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ေစ်းက်


ရန္ကုန္- တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္လုိအား ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေစ်း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျပည္ပေရာ္ဘာတင္ပုိ႔သူ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

မုိးရာသီကုန္ဆုံး၍ ေရာ္ဘာအေစးျခစ္လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ RSS-3 အမ်ိဳးအစားေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းတစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၈၅၀ ေစ်းရရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ေပါင္ က်ပ္ ၇၅၀ သုိ႔ ေစ်းက်လာသည္။

ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းတက္ပါက ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေစ်းျမင့္ တက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ ဘာကုန္ၾကမ္းေစ်း တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၇၀၀ ခန္႔ ေစ်းရွိသည္။ အဆုိပါေစ်းႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းတက္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း၀ယ္လုိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွေရာ္ဘာကုန္သည္အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။