ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ မူလေက်းရြာမ်ားတြင္သာ ေနထုိင္လုိဟုဆုိ

 ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားက ၎တို႔ေန ထုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္သာ ျပန္လည္ေနထုိင္လုိေၾကင္း ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕႐ုံး၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအဖဲြ႕ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ စပ္ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ ၾကားတြင္ ဘဂၤါလီအိမ္ေျခတစ္ ေထာင္ ယခုအခါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕က အစိုးရကယာယီ ေနရာခ်ထားရန္ စီစဥ္ထားသည့္  လွဖိုးေခါင္ၾကား စခန္းတြင္ မေနထုိင္လိုဘဲ ၎တို႔၏ မူလေက်းရြာ မ်ား၌သာ ေနထုိင္လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ ႐ုံး၀န္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔ပါ ၀င္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး၊ အိႏိၵယအ မတ္ႀကီး၊ စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီး၊ ထုိင္းသံ႐ုံးယာယီတာ၀န္ခံ သံမွဴး ႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအဖဲြ႕တို႔ သည္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး ေဆာင္ေသာ သံတမန္အဖဲြ႕သည္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လွဖုိးေခါင္၊ ငါးခူရ၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ေနရာ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့သည္။