သထုံခ႐ုိင္တြင္ စက္မႈလယ္ယာကူးေျပာင္းေရး လယ္ယာလုပ္ကြက္မ်ား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ေနဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္ သထုံခ႐ုိင္ တြင္ ေတာင္သူမ်ားပုိမိုအက်ိဳးရွိ ေစမည့္ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ ကြက္မ်ားစနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ ေနေၾကာင္း သထုံခ႐ိုင္စက္မႈ လယ္ယာဦးစီးဌာနမွဴးဦး၀င္းလြင္ က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္မႈ လယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာေရး စက္မႈလယ္ ယာေျမစနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ကုိ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ကာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ နယ္ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ စက္မႈလယ္ ယာဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ ယာလုပ္ကြက္ေတြက က်ဥ္းေတာ့ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာေတြ ၀င္၊ ထြက္ရတာအဆင္မေျပဘူး။ တစ္ဧကလုပ္ကြက္ေတြ ေဖာ္ ထုတ္လုိက္ေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ ကိုင္ရာမွာအဆင္ေျပလာၿပီး အ ထြက္ႏႈန္းေတြလည္း တုိးတက္ လာမွာပါ’’ ဟု ဦး၀င္းလြင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ အနက္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္စက္မႈလယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၂၀၁၆-၁၇ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၃,၄၃၀ ဧက ေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရ ရန္ပုံေငြက်ပ္သိန္း ၂,၂၈၀ အကုန္အက်ခံကာ က်ိဳက္ထုိ၊ ဘီးလင္း၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိေတာင္သူ ၈၄ ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္လယ္ယာေျမ ဧက ၁,၂၀၀  ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက ၅၀၀ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ဦး၀င္းလြင္ ကေျပာသည္။

‘‘လယ္ကြက္ေတြက အနိမ့္ အျမင့္ကလည္း မညီဘူးေလ။ အ ကြက္ေတြကလည္း မ်ားေတာ့ စက္ေတြ၀င္ရတာအဆင္မေျပ ဘူး။ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ အစီအ စဥ္နဲ႔ တစ္ဧကကြက္ေတြေဖာ္ ထုတ္ေပးလုိ႔ အရမ္းကုိအဆင္ေျပ သြားပါၿပီ။ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းတဲ့ စပါးမ်ိဳးကုိ စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေတာ့မွာပါ’’ ဟု သ ထံုၿမိဳ႕ က်ိဳေကၠာ္ေက်းရြာမွေတာင္ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္မႈလယ္ယာစနစ္သုိ႔ ကူး ေျပာင္းရာတြင္ စက္မႈလယ္ယာဦး စီးဌာနသည္ ဌာနပုိင္လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ အငွားလုိက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအား စက္ကိရိယာေမာင္းႏွင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အသိ ပညာေပး နည္းပညာသင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ခ႐ုိင္စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ ပုိင္လယ္ေျမမ်ားတြင္ အထြက္ ေကာင္းစပါးမ်ိဳးသန္႔မ်ား ပုိမိုစုိက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းလုိျခင္း၊ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားမွ အရစ္က်၀ယ္ ယူလိုျခင္းႏွင့္ လယ္ယာသုံးစက္ ကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရွိ လွ်င္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစီအ စဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ဦး၀င္းလြင္ကေျပာသည္။

Top News