မႏၲေလးက်ဳံး အတြင္းဘက္ပတ္လမ္းကို အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရန္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဳံးႏွင့္ နန္းတြင္းၿမိဳ႕႐ိုးအၾကားရွိ ေျမ ကြက္လပ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရန္ႏွင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ ရွားအားကစားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၀င္ ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာ စံၿမိဳ႕နယ္ နန္းၿမိဳ႕႐ုိးပတ္လမ္းႏွင့္ က်ဳံးေရျပင္အၾကား ေနရာမ်ား တြင္ ေန႔စဥ္နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ အမ်ားျပည္သူအ ပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားအားကစားျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

  မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ လူထုအားကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အပန္းေျဖျခင္းတုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ အားကစားလႈပ္ ရွားဖို႔ ေနရာက်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း မရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီေနရာကို အား ကစားလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳလုိက္တာပါ’’ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္ သူလြတ္လပ္စြာ အပန္းေျဖႏုိင္ သည့္ ေနရာမ်ားနည္းပါးေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ က်ဳံးၿမိဳ႕႐ုိး ႏွင့္ က်ဳံးအလွမပ်က္ေစရန္ စည္းကမ္းရွိၾကရန္လုိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

က်ဳံးႏွင့္ နန္းၿမိဳ႕႐ုိးၾကားရွိ ၁၉၉၃ က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ မန္း သီတာဥယ်ာဥ္ကိုလည္း တပ္မ ေတာ္က ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေပးရန္ရွိသည္။