ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၌ စီးနင္းမႈမ်ား စတင္ၿပီးေနာက္ အီရန္ကို အစၥေရးသတိေပး

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ပစ္မွတ္မ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအ တြင္း အႀကီးမားဆံုးတိုက္ခိုက္မႈ မ်ားဟု ေျပာၾကားေသာ စီးနင္းမႈ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေနာက္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မန္ေနတန္ညာဟုက မိမိတိုင္း ျပည္အေနျဖင့္ မည္သည့္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ိဳးမဆို ခုခံကာကြယ္မည္ ဟု ေျပာသည္။

‘‘ဒါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သေရြ႕ ဒါကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ’’ ဟု ေနတန္ညာဟုက ေျပာၾကား သည္။


အီရန္ဒ႐ုန္းတစ္စီးကို ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားၿပီးေနာက္ အစၥေရးသည္ အီရန္ပစ္မွတ္မ်ားကို စီးနင္းခဲ့ သည္။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၌ အီရန္ ပါဝင္ေနမႈက အစၥေရးအတြက္ တပ္လွန္႔မႈ ျဖစ္ေစသည္။

 မိမိတို႔ အခ်ဳပ္အျခာကို အႏၲရာယ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွန္ သမွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာ ကြယ္ေရးဆုိသည့္ အစၥေရး၏ မူဝါဒသည္ လံုးဝရွင္းလင္းျပတ္ သားသည္ဟု ေနတန္ညာဟုက သတိေပးသည္။

‘‘အီရန္ဟာ အစၥေရးရဲ႕ အ ခ်ဳပ္အျခာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္း တင္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ (အီရန္)ဟာ အီရန္ဒ႐ုန္းတစ္စီးကို ဆီးရီးယားနယ္ေျမထဲကတစ္ဆင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံထဲကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အီရန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဆီးရီးယား အိမ္ရွင္ေတြမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္’’ဟု ေနတန္ညာဟုက ေျပာသည္။

 ဒ႐ုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစၥေရး၏ စြဲခ်က္မ်ားကို အီရန္ က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၌ စစ္ေရးအရ အခုိင္အမာေနရာယူရန္ အီရန္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်ကို အစၥေရးအ ေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္မည္ဟု ေနတန္ ညာဟုက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အစၥေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းေနေၾကာင္း စစ္ဘက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုမႈတစ္ခုအတြင္း ေနတန္ညာဟုကေျပာသည္။

 အီရန္သည္ အစၥေရး၏ မဟာရန္သူေတာ္ျဖစ္ၿပီး အီရန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၁ ကတည္းက သူပုန္ အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည္။

—Ref: BBC