ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ေဂါက္ကြင္းတြင္ ဆိတ္မ်ားကို ေဂါက္အိတ္သယ္သူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးေန

အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ရွိ ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုတြင္ ေဂါက္ အိတ္သယ္သူမ်ားအျဖစ္ ဆိတ္မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္၍ ေဂါက္႐ုိက္ကစားသမားမ်ားကို ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Retreat & Links at Silvies Valley Ranch ေဂါက္ကြင္း၌ Mc Veigh's Gauntlet ဟု အမည္ေပး ထားေသာ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈ သစ္ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ဆိတ္မ်ားကို ေဂါက္အိတ္သယ္ယူမႈ ေလ့ က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည္။


အဆုိပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ထားေသာ ဆိတ္မ်ားကို အထူး အိတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအိတ္အတြင္း ေဂါက္တံမ်ား၊ ေဘာလံုးမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္စရာမ်ား သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုေဂါက္ ကြင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

 ‘‘Silvies Valley Ranch ေဂါက္ကြင္းမွာ ဆိတ္ေတြကို ေဂါက္အိတ္သယ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္’’ဟု အဆုိပါ ေဂါက္ကြင္းပိုင္ရွင္ စေကာက္ကမ္ပ့္ဘဲလ္က ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယ္ဒီေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္အတူ ဆိတ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီး မိမိ တို႔ ေဂါက္ကြင္းသို႔ လာေရာက္ ကစားသူမ်ားအား ထူးျခားကြဲျပားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။                 

—Ref: UPI

More in World News Section