ဦးဝင္းထိ္န္ရာထူးတြင္ ဆက္ရွိ၊ မရွိ ဦးဉာဏ္ဝင္း တိတိက်က်မေျဖ

 ျပည္ပသို႔ ခရီးသြား ေနသည္မွာ တစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ေန ၿပီျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းထိန္၏ လက္ရွိပါတီတြင္း ရာထူးျဖစ္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရး မွဴးအဖြဲ႕ဝင္တာဝန္တြင္ ဆက္ရွိ ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ အတိအက်မေျပာ ႏိုင္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကယမန္ေန႔ က ေျပာၾကားသည္။


ထို႔အျပင္ ဦးဝင္းထိန္ျမန္မာ ျပည္ ျပန္လာမည့္ရက္ကိုလည္း မသိေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ပါတီဌာန ခ်ဳပ္သို႔ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ၎၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဦး ဝင္းထိန္ဆက္ရွိမႈ၊ မရွိမႈ အေျခအေနကို 7Day Daily က ဦးဉာဏ္ဝင္းအား ေမးျမန္းရာ ‘‘အဲဒါလည္း မေျပာႏိုင္ဘူးဗ် အတိအက်’’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါ ရီ ၂၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဦးဝင္းထိန္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကား သည္။

လစဥ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အစည္းအေဝးသို႔ ဦးဝင္း ထိန္လစဥ္ တက္ေရာက္ေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီ အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္ပေရာက္ေနသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ တိုင္ၾကားျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။

ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္းေဂ်ာ္နီ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ခြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္း က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ တြင္ၾသဇာရွိသူအျဖစ္ နာမည္ႀကီး ၿပီး ၎၏သားမဂၤလာေဆာင္ၿပီး ေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ၾသစ ေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြား သည္။

အဆိုပါ မဂၤလာေဆာင္သို႔ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္အ ဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦးဝင္းထိန္မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ အတူ အနားယူေနေသာ ဓာတ္ ပံုမ်ား လူမႈကြန္ရက္သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္အ ေၾကာင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရး သားျပဳစုထုတ္ေဝသူ အလန္က လီးမန္႔စ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္ ဟု အဆိုပါစာေရးသူက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ အတူ တြဲ႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံု မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဦးဝင္းထိန္ကို တာဝန္မွ အ နားေပးလိုက္သည္ဟု ေကာလာ ဟလမ်ား ျပည္ပခရီးမထြက္ခြာမီ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္တြင္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ယင္းေကာလာဟလ မ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပါတီ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ယင္းေန႔တြင္ ျငင္းဆိုသည္။