အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္မကင္းဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားေျပာၾကား

ကဖိန္းဓာတ္​ ျမင့္မားစြာပါဝင္ေသာ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္မ ကင္းေသာေၾကာင့္ ယင္းအရြယ္မ်ားကို မေရာင္းသင့္ေၾကာင္း ထိပ္ တန္း အားကစားေဆးဝါးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သတိေပးထားသည္။


အေမရိကန္ အားကစားေဆးပညာေကာလိပ္ (ACSM) က အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး လူတိုင္းနီးပါး ေသာက္သံုးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ေဒါက္တာဂြၽန္ဟီဂင္က အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစား ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္ျခင္းမွ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုျမင့္မားေၾကာင္း မၾကာခဏ၊ အလြန္အကြၽံ ေသာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Red Bull ႏွင့္ Full Throttle တို႔ အပါအဝင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ မ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဟီဂင္ကေျပာသည္။

ေလ့လာမႈမ်ားအရ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာ၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို ထိခိုက္ ႏိုင္ေသာ ကဖိန္းဓာတ္ ပမာဏျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ (သို႔မဟုတ္)  အျခားေသာ က်န္းမာ ေရး ျပႆနာမ်ားရွိသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ ႀကီးေကာင္ဝင္စအရြယ္မ်ား အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ မေသာက္သင့္ဟု ေဒါက္တာဟီဂင္က ေျပာၾကား သည္။

ပညာရွင္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္မီႏွင့္ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ မေသာက္ရန္ လမ္းၫႊန္ ထားၿပီး အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကို ပညာေပးရန္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပညာရွင္မ်ားက အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုထက္ ပိုမိုေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းထား သည္။                                                      

—Ref: UPI