ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကားရထားသစ္အစီးေရ ၂၀၀ ၀ယ္ယူဟုဆုိ

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကားရထား ၂၄ စီးတင္ပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီး အစီးေရ ၂၀၀ အထိ ျမန္မာက မွာယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ မီး ရထားမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။


 ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ ODA (ပင္လယ္ရပ္ျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ) ေခ်းေငြအ စိတ္အပုိင္းမွ၀ယ္ယူ၍ ပထမအ ဆင့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပိုင္း တြင္ အသုံးျပဳမည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ေခ်းေငြနဲ႔၀ယ္လုိက္တာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ဒီဇုိင္း လုပ္ၿပီး သူတို႔ကေရာင္းမွာ။အရင္ကလုိ အေဟာင္းေတြ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကားရထား ၂၄ စီး အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၆၄ သန္းအ သုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အစီးေရ မ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေခ်းေငြအရ ဆက္လက္၀ယ္ယူမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူရထားလမ္း စတင္အ ဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္၍ရထားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ သည့္ Marubeni ႏွင့္ မီးရထား ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Nilgata Transys တုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ရထားတြဲမ်ားကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ယူမည္ ဟုဆုိသည္။

ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ရထား လမ္းပုိင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ခုနစ္ နာရီေက်ာ္ေမာင္းႏွင္ရၿပီး ရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက သုံး နာရီခြဲခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသုိ႔ရွစ္ နာ ရီျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္မည့္ရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းအ တြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကူညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ  ရန္ကုန္-ေတာင္ငူႏွင့္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးပုိင္းဟူ၍ အ ပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားထားသည္။

ရန္ကုန္-ေတာင္ငူရထား လမ္းပုိုင္းအတြက္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းဘီလီယံ ၇၀ (ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၃၀ ေက်ာ္)ကုန္က်မည္ျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္းဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ရရိွ ထားသည္။ ယင္းရထားလမ္းပုိင္း ကို ရန္ကုန္-ပဲခူး၊ ပဲခူး-ေညာင္ ေလးပင္၊ ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူဟူ၍ အပိုင္းသုံးပုိင္း ခြဲ ျခားထားသည္။ ထုိအပုိင္းမ်ားအ လုိက္ ကုမၸဏီမ်ားက ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္ျပ မီးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရမည္ဆုိသည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ေတာင္ငူ-မႏၲေလးရထား လမ္းပုိင္းကုိ အပုိင္းေလးပိုင္းခြဲျခား   ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ ငန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ၊ မရွိေလ့လာေန ကာ ပထမအဆင့္ဂ်ပန္ယန္း ၇၅ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၆၇၅သန္းေက်ာ္)ရရွိရန္ သေဘာတူထား သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထုိပမာ ဏသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအ တြက္မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္း၏ အ စိတ္အပုိင္းတစ္ခုအတြက္သာျဖစ္ ၿပီး ေခ်းေငြ ထပ္မံရရွိဦးမည္ျဖစ္ သည္။