အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ခြန္အား

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွအစျပဳကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္တြင္ ႀကီးမားစြာဂယက္႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ me too( ကၽြန္မေရာပဲ)လႈပ္ရွားမႈစတင္ၿပီး သုံးလေက်ာ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထူး ျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ အစဥ္အလာအရ အရွက္ အေၾကာက္ႀကီးေသာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ အားႏြဲ႕ေသာအမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ အခြင့္အေရးယူကာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားသူမ်ား၊ ကာ ယိေႁႏၵပ်က္စီးေစသူမ်ားကုိ သတၱိရွိရွိထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး အျခား အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အလားတူအျဖစ္မ်ဳိးမႀကဳံေစရန္  အစဥ္အလာကုိ ေဖာက္ထြက္၍  ရဲဝံ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ေရွ႕ထြက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ကုိးထပ္ႀကီးဘုရား ေဟာခန္းဖြင့္ထားေသာ ေဗဒင္ဆရာေအာင္ခ်စ္ပုိထံေဗဒင္ေမးျမန္းရာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိ ပါးေစာ္ကားခံရေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ စတင္ေရးသားခဲ့သည္။ သူ႔ေရးသားမႈေအာက္တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း၀င္ေရာက္မွတ္ခ်က္ ေရးသားၿပီး ဖတ္႐ႈသူ၊ ျပန္လည္မွ်ေ၀ သူမ်ားျပားကာ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ လူေျပာအမ်ားဆုံးအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဗဒင္ဆရာ၏ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာထိပါးေစာ္ကားခံ ရသည္ဆုိေသာ မိန္းကေလးမ်ားစုစည္း၍ အမႈဖြင့္ရန္စီစဥ္ၿပီးမွ အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္၍ကုိယ္တိုင္တရားစြဲဆုိရန္အခ်ိန္ အခက္အခဲရွိသလုိ မိဘမ်ားသိမည္စုိး၍ မစြဲျဖစ္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ နည္း ပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး၊ စီးပြားစီမံဘာသာရပ္တက္ေရာက္ေန သူႏွင့္ ဒီဇုိင္နာတစ္ဦးတို႔က ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ကုိးထပ္ႀကီးဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ထံသြားေရာက္တိုင္ၾကား စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာထိပါးေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ေရးသားထားသည့္ပုိ႔စ္မ်ားကုိ စုစည္း၍ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌တင္ခဲ့သူတစ္ဦးကုိ ေဗဒင္ ဆရာေအာင္ခ်စ္ပုိက ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္သည္။ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက လည္း ေအာင္ခ်စ္ပုိကုိ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးရန္လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သလုိ ေဗဒင္ဆရာကလည္း သူ႔ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္၌ အမႈျပန္ဖြင့္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒိန္းပုိပုိေဒါင္ကလည္း လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ ႏွစ္ကေဗဒင္သြားေမးစဥ္ ေအာင္ခ်စ္ပုိကလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာထိပါးသည္ဆုိကာ ေအာင္ခ်စ္ပုိကုိ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးရန္ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ေျခာက္လွန္႔မႈတို႔ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ထပ္မံအမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ဒိန္းပုိပုိေဒါင္အမႈဖြင့္သည့္ေန႔တြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္ႀကံဳခဲ့ေသာမိန္းကေလးအခ်ိဳ႕က လာေရာက္၀န္းရံခဲ့ကာ ကိုယ္၀န္ကုိးလျဖင့္ေဗဒင္သြားေမးစဥ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးခံရသည္ဟု အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးက လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္က အေတြ႕အႀကံဳကုိ ေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိ ပါေဗဒင္ဆရာကုိ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာထိပါးခံရသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားလာသည္မွာ ၁၀ ဦးခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ခ်စ္ပုိက စြပ္စြဲမႈမ်ားအားလုံးကုိ ျငင္းဆုိထားၿပီး ၎၏ေအာင္ျမင္မႈကုိ မနာလုိ၍ တိုက္ခုိက္္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန သည္ စမ္းေခ်ာင္းရဲစခန္းတြင္ ေအာင္ခ်စ္ပုိကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးအာမခံ ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္မည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေဟာလိ၀ုဒ္မွ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသမီးအယ္လ္ဆာမီလန္ႏုိက တြစ္တာအေကာင့္မွေန၍ ကြၽန္မေရာပဲ # me too (hashtag me too)ဟု ေရးသားကာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရဖူးေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ကြၽန္မေရာပဲဟုေရးသားရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုတ္လုပ္သူ ဟာေဗ၀ုိင္စတင္း၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေနမႈမ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ကာ က်န္ေဟာလိ၀ုဒ္မွ အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကပါ ဟာေဗ၀ုိင္စတင္း၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသားယူမႈ မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ေတာ့သည္။ မီလန္ႏုိ၏ ပုိ႔စ္ကုိ ၂၄ နာရီအတြင္း တြစ္တာတြင္လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္က ‘ကြၽန္မေရာပဲ’ ဟု ေရးသားကာ ျပန္လည္မွ်ေ၀ခဲ့ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္လည္း တစ္ရက္အ တြင္း me too ဟုေရးသားၿပီး လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ တညီတၫြတ္ တည္းဆန္႔က်င္သူငါးသန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္သာမက အနည္းဆုံးႏုိင္ငံေပါင္း ၈၅ ႏုိင္ငံ တြင္ အဆုိပါလႈပ္ရွားမႈပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ထုတ္လုပ္သူဟာေဗ ၀ုိင္စတင္းမွာ ကုမၸဏီမွ ႏုတ္ထြက္ရၿပီး အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္သိပၸံႏွင့္ ၿဗိတိသွ်႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီတို႔မွလည္း ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမုိက္ကယ္ေဖာ္လြန္မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကာယိေႁႏၵပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေ၀ဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈကုိ ကမၻာတစ္၀န္းရွိလူအမ်ားသိေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ မီလန္ႏုိက အမ်ိဳးသမီးမ်ားညီၫြတ္စုစည္းႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ ရာေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏အရွက္ ကုိမငဲ့ကြက္ဘဲ ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ားကုိ သတိၱရွိရွိစတင္ဆန္႔က်င္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ယခုထက္ပိုေသာ အာ႐ုံစုိက္မႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံ မႈမ်ားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းမီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ရပါသည္။