ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ အ ခမ္းအနားသို႔ သထံုခ႐ိုင္ရွိွ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ ေၾကာင္း က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ေစာေဌးလင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး သထံု

ခ႐ိုင္ရွိ က်ိဳက္ထို၊ ဘီးလင္း၊သထံု၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ မွ ကရင္တိုင္းရင္း သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း  ၎က ဆက္ေျပာသည္။ 

‘‘ကရင္လူမ်ဳိးေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသားေန႔ ရွိပါလားဆိုတဲ့ အ မ်ိဳးသားေရးအသိစိတ္ဓာတ္ေတြ ျပန္လည္ ရရွိလာေအာင္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ သထံုၿမိဳ႕မွာ ခ ႐ိုင္အဆင့္အေနနဲ႔ ပထမဆံုးက်င္း ပရျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ေစာေဌး လင္းေအာင္က ေျပာသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသား ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး စီတိုင္းကမိမိတို႔ ကရင္အမ်ိဳး သားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးပန္းတိုင္ မ်ား ၿပီးျပည့္စံုရမည္ဟု ရည္မွန္း ခ်က္ထားကာ အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ ႏိုင္ေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းသည္ ဟု KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ေစာမူတူူးေစးဖိုးက ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာတြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။