သံုးႏွစ္မွ် ဆက္တိုက္ မိုးေခါင္ခဲ့သည့္ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ မိုးျပန္ရြာ

ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆိုးရြားစြာ မိုးေခါင္ေနခဲ့သည့္ေနာက္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ မိုးျပန္လည္ ရြာသြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည့္ ကိပ္ေတာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က မုိးျပန္ရြာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ ညပိုင္းက စတင္၍ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္တြင္ မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ၈ မီလီမီတာထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ကိပ္ေတာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာ မထိေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရစက္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္အျပင္ဘက္သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ထြက္လာၿပီး မိုးေရမ်ားကို ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕သည္ မိုးေခါင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရရွားပါးမႈ ကပ္ေဘးဆုိက္သည့္ အထင္ကရၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အလြန္နီးစပ္ခဲ့သည္။

ကိပ္ေတာင္းတြင္ ေန႔စဉ္ ေရကို ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ညႊန္ၾကားထားၿပီး မိုးဆက္တုိက္ ေခါင္ေနပါက ဧၿပီလလယ္ခန္႔တြင္ အဆိုးဆံုး အက်ပ္အတည္းအျဖစ္ Day Zeroေခၚ ေရျပတ္လပ္သည့္ေန႔ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ဟုပင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

မိုးေလဝသ ပညာရွင္မ်ားက ယခုမိုးသည္ ရက္ပိုင္းမွ် ဆက္တိုက္ ရြာေနရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။ ကိပ္ေတာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား အတြက္လည္း ယာယီအားျဖင့္ ေရရွားပါးမႈကို အထုိက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခြင့္ ရသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ မိုးရြာသြန္းမႈမွ်ျဖင့္ Day Zero ႀကံဳႏုိင္ေျခကို အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းအစား ဧၿပီလတြင္ Day Zero ႀကံဳႏုိင္သည့္ အေနအထားမွ ေမ ၁၁ ရက္သို႔ ေနာက္ဆုတ္သြားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ Day Zero ႀကံဳလာပါက ကိပ္ေတာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေရ လီတာ ၂၀ မွ်သာ ေန႔စဉ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အကန္႔အသတ္ ႀကီးသြားမည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

Ref: BBC