ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္မႈအေပၚ ခါးသီးမႈ မရွိဟု အေမရိကန္ ဒုသမၼတဆို

အေမရိကန္ ဒုသမၼတ မုိက္ခ္ပန္႔စ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းတို႔ကို အတူေတြ႕ရစဉ္။

ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ခါးသီးသည့္ သေဘာထား မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ က်င္းပေနသည့္ ေျဖာင္ခ်န္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း၏ ညီမျဖစ္သူ ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ခဲ့သလို ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေႏြးေထြးလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရန္ဘက္သဖြယ္ ရပ္တည္ေနေသာ အေမရိကန္က ၎တို႔၏ မဟာမိတ္ ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ စိတ္ပ်က္ ေဒါသထြက္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ထင္ေၾကးမ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာသည္။

အိုလံပစ္ ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည့္ ပန္႔စ္ကမူ အေမရိကန္သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ မည္သည့္ ခါးသီးမႈမွ် မရွိဟု ေျဖရွင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဟာမိတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာ ဘာသေဘာထား ကြဲလြဲစရာမွ မရွိႏုိင္ပါဘူး”ဟု ပန္႔စ္က ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္၌ ေတာင္ကိုရီးယားက အိုလံပစ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အားကစား အဖဲြ႕မ်ားသည္ အိုလံပစ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ အလံတစ္ခုတည္းေအာက္မွ စုေပါင္း ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၌ ၿပံဳယမ္းသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း ကိုယ္စား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

Ref: Telegraph