ေက်ာက္ဆည္ဘူတာအနီးရွိ ျမန္မာ့မီးရထားပုိင္ေျမေနရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚ

- ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဘူတာအနီး ႐ုံးႀကီးလမ္းႏွင့္ ေဆး႐ုံလမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား ပုိင္ေျမေနရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈအဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (အထက္ျမန္မာ ျပည္) စီးပြားေရးဌာန မန္ေနဂ်ာဦးေအာင္ခ်မ္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေပ ၅၈၀×ေပ ၇၀ က်ယ္ ၀န္းေသာ အဆုိပါ ေျမေနရာတြင္လူေနဆုိင္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံစသည့္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဆိုျပဳလႊာေခၚယူထားသည္။

‘‘အဲဒီေနရာက ေျမလြတ္ႀကီး လည္း ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္လို႔ရေအာင္ လုပ္ ငန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚတာ။ ဟို တယ္ပဲလုပ္လုပ္၊ လူေနဆုိင္ခန္း ပဲ လုပ္လုပ္၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့။ သူတု႔ိလုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အ မ်ားႀကီးေပၚလာမွာပဲ။ အဲဒီအေပၚ မွာ လုပ္ငန္းေတြကို မီးရထားအ ေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ဟာကို ေရြးခ်ယ္၊ ၿပီးရင္ တင္ဒါျပန္ေခၚမွာ’’ ဟု ဦးေအာင္ ခ်မ္းျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမေနရာတြင္ လုပ္ ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူ မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ မတ္လ ၁၂ ရက္အထိ မႏၲေလး ဘူတာႀကီး စီးပြားေရးဌာနတြင္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ ၀ယ္ယူႏုိင္ ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံး ထားကာ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ေျမေနရာကုိ ျမန္မာ့မီးရ ထားက ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဦးေအာင္ခ်မ္းျမင့္ က ေျပာသည္။