တိုင္းရင္းသားမ်ား လံုၿခံဳစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ဟုဆို

 ေမာင္ေတာေတာင္ ပိုင္းေဒသႏွင့္ မယူကမ္းေဒသတို႔ တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေပါင္းစံုရွိ  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အစည္း အေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ ေရး စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္ စားျပဳေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဦးစိုးႏိုင္ကေျပာသည္။

‘‘တစ္ၿမိဳ႕နယ္က ကိုယ္စား လွယ္သံုးဦးကေန ငါးဦးထိ တက္ လို႔ရပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္  အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ တစ္ေန႔မွာ လူထုကိုရွင္းလင္း တင္ျပသြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးစိုးႏိုင္ကေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ကစစ္ ေတြၿမိဳ႕ခိုင္သဇင္ ခန္းမတြင္ၿမိဳ႕ နယ္ေပါင္းစံုရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အစည္းအေ၀းက်င္းပေရးေကာ္ မတီတစ္ရပ္ကို လူပုဂၢိဳလ္ ၃၈ ဦး ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားဦးေရ တိုးလာေစ ရန္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္း သားမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ မယူကမ္းေဒ သသ႔ို အားျဖည့္ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထိုင္လာၾကသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ကျဖစ္ပြားေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ၿဖိဳခြင္း၍ အရပ္သားမ်ားေသဆံုးမႈကို လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးေပးရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

More in Regional Section