အာဖရိကေခါင္းေဆာင္မႈဆု ေဒၚလာငါးသန္းကို လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတေဟာင္း ဆာလိဖ္ရရွိ

လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတေဟာင္း အယ္လန္ဂြၽန္ဆင္ဆာလိဖ္ (Thierry Gouegnon/File Photo/reuters)

 ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာဖရိက၏ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳး သမီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတေဟာင္း အယ္လန္ဂြၽန္ဆင္ဆာလိဖ္သည္ အာဖရိကႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေခါင္း ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးတိုးတက္ ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ မိုအီဗရာ ဟင္ဆုရရွိၿပီး ဆုေၾကးေဒၚလာ ငါးသန္းရရွိသည္။

စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ အ ေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံ လိုက္ေဘး ရီးယား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ၿပီးခဲ့သည့္လက လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမားေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ဝီ ယာထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ဂြၽန္ဆင္ဆာလိဖ္သည္ ယင္း (၁၀)ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ဆုရရွိေသာ ပၪၥမေျမာက္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။


 ဆူဒန္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္သူေဌးႀကီး မုိအီဗရာဟင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ယင္းဆုကို စတင္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ သင့္ ေတာ္သူမရွိဟု ထင္မွတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

မိုအီဗရာဟင္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ဂြၽန္ဆင္ဆာလိဖ္အား လိုက္ ေဘးရီးယားႏိုင္ငံကို ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္မွ ျပန္ နာလန္ထေရး ကူညီရာတြင္ ထူး ျခားေသာ အသြင္ေျပာင္းေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပသခဲ့၍ ခ်ီးက်ဴး ခဲ့သည္။

၎တာဝန္ယူသည့္ (၁၂)ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ဆာလိဖ္သည္ လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ယခုတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်ခဲ့သည္ ဟု အဆုိပါေဖာင္ေဒးရွင္းကေျပာ သည္။

ယင္းဆုအတြက္ ဆုေၾကး ကန္ေဒၚလာငါးသန္းကို (၁၀)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေပးၿပီး ဆုရသူ၏ တစ္ သက္တာအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀,၀၀၀ ေပးအပ္ေလ့ ရွိသည္။

 လြတ္ေျမာက္လာေသာအေမရိကန္ကြၽန္မ်ားက တည္ ေထာင္ခဲ့သည့္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ သည္ အာဖရိက၏ သက္တမ္းအ ရင့္ဆံုး ေခတ္ေပၚႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။

—Ref: Reuters