အမိႈက္ေကာက္ပြဲေတာ္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အမိႈက္ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သန္႔ ရွင္းလွပေစရန္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ အမိႈက္ေကာက္ပြဲ ေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာ - ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းႏွင့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမွ ကမ္းနားလမ္းအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။


အမိႈက္ေကာက္ပြဲေတာ္တြင္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲကာ အမိႈက္အမ်ား ဆံုး ေကာက္ႏိုင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္အ မိႈက္ထြက္ေနသည္မွာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အ မိႈက္ကို စည္းကမ္းတက် မပစ္ျခင္းသည္သာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္၍ အမိႈက္ေကာက္ပြဲေတာ္မ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ကာ  ျပည္သူမ်ား အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။

 အမိႈက္ေကာက္ပြဲေတာ္အ တြက္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း ၃၀ ေက်ာ္ အမိႈက္သယ္ယာဥ္ေလးစီး၊ အမိႈက္သယ္လွည္း ေျခာက္စီး ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန လက္ေထာက္ဌာန မွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္က ေျပာသည္။

‘‘အမိႈက္ေကာက္တာ ရွက္ စရာမဟုတ္ပါဘူး။ အမိႈက္ကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္တာကမွ ရွက္ စရာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဌာနအေန နဲ႔လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြကို ပညာေပးစည္း႐ံုးတာ ေတြလုပ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ဝင္း ႏိုင္က ေျပာသည္။

YCDC ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္း သာယာေရး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ပရဟိတအဖြဲ႕ ၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမိႈက္ေကာက္ကမ္ ပိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ (၁၀)ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဝင္း ႏိုင္က ေျပာသည္။

ဆူးေလအနီးတြင္ ျမန္မာ- ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအသင္းက အမိႈက္ေကာက္ပြဲ ေတာ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္က ေဆး႐ံုး ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္မ်ား တြင္ အမိႈက္ေကာက္ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအသင္းဝင္ မ်ားက ဆုိသည္။

  ျမန္မာ - ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းသည္ ၂၀၁၂ တြင္ ဂ်ပန္ျပန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ သဘာ ဝေဘးက်ေရာက္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။