ေသြးထဲတြင္ ဆိုဒီယမ္ဓာတ္နည္းပါးေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား စဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ထိခိုက္ႏိုင္

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေသြးထဲ၌ ဆိုဒီယမ္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏ စဥ္းစားေတြးေတာမႈအပိုင္း ျပႆနာရွိျခင္းအၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ား က ေသြးထဲရွိ ဆိုဒီယမ္ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။


ယခုေလ့လာမႈတြင္ အသက္(၆၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသား ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ကို ငါးႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခဲ့သည္။

ဆိုဒီယမ္ပမာဏ ရွိသင့္သည္ထက္ နည္းေနပါက စဥ္းစားေတြး ေတာမႈဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ထိခိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေသြးထဲတြင္ ဆိုဒီယမ္ပမာဏ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရးထိခိုက္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ လက္ဆက္ေဟးလ္ေဆး႐ံု မွ ဆရာဝန္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး American Society of Nephro-logy ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေသြးထဲတြင္ ဆိုဒီယမ္ပမာဏ မဆိုစေလာက္ေလ်ာ့ နည္းျခင္းကို သတိျပဳမိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ေသြးထဲရွိဆိုဒီယမ္ပမာဏႏွင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္းႏွင့္ ဆီးရႊင္ေဆးမ်ား၊ စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ေသာက္ရ ေသာေဆးမ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိ ဆိုဒီယမ္ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။

ယင္းေဆးဝါးမ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအရြယ္ မ်ားကို ေဆးေပးရာတြင္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။                                                  

—Ref: UPI