ယာဥ္ေပၚေမ့က်န္ခဲ့သည့္ ရတနာအိတ္ကို အငွားယာဥ္ေမာင္းက ရဲစခန္းမွတစ္ဆင့္ ပိုင္ရွင္ထံ အပ္ႏွံ

အငွားယာဥ္ေပၚတြင္ ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ က်ပ္သိန္း ၃၀ ႏွင့္ ရတနာမ်ားထည့္ထားသည့္အိတ္ ကို ယာဥ္ေမာင္းက ရဲစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္အပ္ခဲ့ ေသာျဖစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ၾကည့္ျမင္တိုင္မွ ကားငွားၿပီး ေရႊဘံုသာလမ္းတြင္ ဆင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္  ယာဥ္ေပၚ၌ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ေရႊလက္ေကာက္ ၁၀ ကြင္း၊ ကေလးလက္စြပ္ေလး ကြင္း၊ ဆြဲႀကိဳးတစ္ကံုး၊ ကေလး ဝတ္ဆြဲႀကိဳးတစ္ကံုး၊ စိန္ေလာ့ ကတ္တစ္ခု၊ ေရႊထည္တစ္ခုႏွင့္ iphone 6 Plus တစ္လံုး ပါဝင္ေသာအိတ္  ေမ့က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။ 

အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးစိုးမင္းထုိက္သည္ အဆိုပါေန႔ည ၁၁ နာရီတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမ့က်န္ခဲ့သည့္ အိတ္ကို လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ သည္။ 

အဆိုပါပစၥည္းပိုင္ရွင္ အမ်ိဳး သမီးလည္း  အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရဲစခန္း တြင္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားထည့္ ထားသည့္အိတ္ ဦးစိုးမင္းထုိက္က  ပိုင္ရွင္မျမသူဇာထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း   ရဲတပ္ဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။