ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္သတင္းသမား ၃၃ ဦးအထိ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း စာတမ္းတစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပ

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတာဝန္ ယူခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔အထိဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒတို႔အ ပါအဝင္ တရားရင္ဆိုင္ေနသူ သ တင္းသမား ၃၃ ဦး ရွိေၾကာင္းအသံ (AThan) အဖြဲ႕၏သုေတသနစာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီမွဒီဇင္ ဘာအထိ ကိုးလအတြင္း သတင္း သမားမ်ား တရားစြဲဆိုခံရမႈ ေျခာက္မႈ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၁၃ မႈ၊ စု စုေပါင္း ၁၉ မႈရွိကာ သတင္း သမား ၃၃ဦးတရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သတင္းသမားမ်ားကို တ ရားစြဲဆိုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရမႈ အ မ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မတရားအသင္း ဥပေဒ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဥ ပေဒ၊ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒ၊ လူဝင္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀၊ မီဒီ ယာဥပေဒတို႔ျဖင့္တရားစြဲဆိုျခင္း မ်ားရွိေၾကာင္း အသံ(AThan)အဖြဲ႕မွ ေမာင္ေဆာင္းခကေျပာ သည္။

‘‘ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ကိုင္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ျပတိုက္တြန္းတာေတြ လုပ္မယ္။ မီဒီယာဥပေဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း တျခား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အသံ (AThan) အဖြဲ႕သည္ ယခင္ကဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အ မည္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပုဒ္ မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာဥ ပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္းလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေျပဆိုခြင့္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၈ ႏွစ္ ဆန္းတြင္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ ဥပေဒပုဒ္မတို႔ျဖင့္ သတင္းမီဒီယာကို တရားစြဲဆိုေနျခင္းသည္ဥပေဒအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္လည္း လြတ္လပ္မႈမရွိေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN)အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး စာေရးဆရာမံုရြာ ေအာင္ရွင္က‘‘ဆက္သြယ္ေရးဥပ ေဒကမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ စြဲခ်က္တင္ေနၾက တာေလ။ ကုိယ္နဲ႔ ထိခိုက္မႈရွိတယ္  ဆိုတာနဲ႔ပဲစြဲခ်က္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး တင္ေနၾကတာ။ ဒီဥပေဒက တကယ္တမ္းေတာ့အေတာ္အသင့္ ျပင္ဆင္ေနၾကတာလည္းရွိတယ္။ ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္တာ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းတဲ့အထိ လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္’’ ဟုသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ သ တင္းသမားမ်ားကို တရားစြဲဆိုသူမ်ားတြင္ တမ္မေတာ္က တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈသံုးမႈ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈသံုးမႈႏွင့္ အစိုးရကတရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈႏွစ္မႈတို႔ပါဝင္ျပီး က်န္အမႈမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာအခ်င္းခ်င္း တရားစြဲဆိုမႈ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္အျခား သူတစ္ဦးက ၆၆(ဃ) ျဖင့္တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းသုေတသန စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ သတင္းသမားမ်ား တရားစြဲ ဆုိခံရမႈ အေရအတြက္မည္မ်ွရွိ သည္ကုိ စာရင္းအတိအက် ထြက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း အသံ (AThan) အဖြဲ႕မွ ကုိရဲေဝၿဖိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

More in News Section