ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဟု ကယားအစိုးရထုတ္ျပန္

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာႀကီး ႏွစ္ခုကုိ ၿမိဳ႕အျဖစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ကယား ျပည္နယ္အစုိးရက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြိဳင္ လင္ေလးေက်းရြာကုိ လိြဳင္လင္ ေလးၿမိဳ႕အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒီး ေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ နန္းမယ္ခုံေက်း ရြာအုပ္စုကုိ နန္းမယ္ခုံၿမိဳ႕အ ျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ေအာက္တို ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔က တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အစုိးရအတြင္း ေရးမွဴးဦးတင္ေမာင္စုိးက ေျပာ သည္။

‘‘ၿမိဳ႕ဖြဲ႕လုိက္ေတာ့ ဌာနဆိုင္ ရာက ၁၅ ခုေလာက္ရွိလာမယ္။ ေဆး႐ုံရွိလာမယ္။ ရဲကင္းကေန ရဲစခန္းတို႔ရွိမယ္ေပါ့။ အခုဆုိၿမိဳ႕ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြကုိ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး လုပ္စရာမလုိေတာ့ဘဲ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားအကုန္အဆင္ ေျပသြားတာေပါ့။ ျပည္နယ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတယ္ေပါ့’’ ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ နန္းမယ္ခုံၿမိဳ႕ႏွင့္လိြဳင္လင္ေလး ၿမိဳ႕တို႔၏ ၿမိဳ႕အ၀င္ဆုိင္းဘုတ္ဖြင့္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကုိ ကယား ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အစုိးရသည္ အဆုိ ပါၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကုိ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္မ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံေစရန္အပါအ၀င္ ေဒ သခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ နန္းမယ္ ခံုၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၂,၉၁၉ တြင္တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕မကယန္း၊ ၿမိဳ႕မရွမ္း၊ ေခၚခုကယားႏွင့္ ေခၚခု ရွမ္းစသည့္ ရပ္ကြက္ေလးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာ လက္ရွိ၌ အိမ္ ေျခ ၄၃၁ လုံးအိမ္ေထာင္စု ၄၂၈စုႏွင့္ လူဦးေရ ၂,၂၈၇ ဦးေနထုိင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၂,၅၅၅ တြင္ တည္ရွိၿပီး ေအာင္ေတဇ၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္သိဒၶိရပ္ကြက္သုံးခုျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၆၉၅ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၃,၇၃၂ ဦး ေနထုိင္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ကယားျပည္နယ္ကုိ လြိဳင္ ေကာ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေဘာ္လခဲခ႐ိုင္တုိ႔ ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ နန္းမယ္ခုံၿမိဳ႕တို႔အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

More in News Section