အာဆီယံတကၠသုိလ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ ယခုလေနာက္ဆုံးအပတ္၌ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မည္

 ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံ က်င္းပမည့္ အာဆီယံတကၠသုိလ္ မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီေနာက္ဆုံးပတ္၌ စတင္စခန္းသြင္း  ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ လာမည့္ဒီဇင္ဘာအတြင္းေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားနည္း ၁၆ မ်ိဳးထည့္သြင္းက်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ရည္ ရြယ္၍ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအမ်ိဳးသား အသင္းအတြက္ ကစားသမား ၁၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္းအတြက္ ကစားသမား ၁၉ ဦးေရြးခ်ယ္ထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပုိက္ေက်ာ္ ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး ဦး ထြဋ္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

‘‘ကစားသမားေရြးခ်ယ္မႈက ေတာ့ ပညာေရးဘက္ကေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္ တက္ေနတဲ့သူေတြပါ၀င္သလုိ အေ၀းသင္တက္ေရာက္ေနၿပီး အားကာမွာအလုပ္၀င္ေနတဲ့ က စားသမားေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းနဲ႔ တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ေနသူက ေတာ့ ဧၿပီမွ လာေရာက္ပူးေပါင္း ႏုိင္မွာပါ’’ ဟု ဦးထြဋ္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲပုိက္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သုံးေယာက္တြဲ(အမ်ိဳး သား၊ အမ်ိဳးသမီး)၊ ႏွစ္ေယာက္တြဲ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး)ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံတကၠသုိလ္ေပါင္း စုံအားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ကစားသမားမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္၀ဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္း၌ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။