ေသာင္ရင္းျမစ္ ျမန္မာဘက္ကမ္းတြင္ ထုိင္းက ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ သဲခုိးစုပ္၍ ျမန္မာတားျမစ္

ေသာင္ရင္းျမစ္၏ ျမန္မာဘက္ကမ္း တြင္ ထုိင္းကယႏၲရားမ်ားျဖင့္ သဲစုပ္ေန၍ ကမ္းၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ျခား ေကာ္မတီေတြ႕ဆုံကာ တားျမစ္ခဲ့သည္။

ေသာင္ရင္းျမစ္သာျခားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ ေနေသာ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၅) တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ က သဲစုပ္ေသာယႏၲရားအသုံးျပဳ ကာ သဲခုိးစုပ္ေနသည္ကုိျမ၀တီ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္ကလည္း ၀န္ခံတယ္။ ျမန္မာဘက္ကမ္းက ေန သဲခုိးစုပ္တာသူတို႔မွားပါတယ္ ေပါ့။ ထုိင္းႏုိင္ငံဥပေဒအရ ေဘာ္ ဒါေကာ္မတီကေန လုပ္ငန္းလုိင္ စင္ေတြ အကုန္လုံး သိမ္းလုိက္ တယ္’’ ဟုကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္(BGF)မွ ဗုိလ္မွဴးခင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္သည္ သဲ စုပ္သည့္ ယႏၲရားကုိထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္ကမ္းတြင္ထားၿပီး သဲစုပ္ သည့္ပုိက္ကုိ ျမန္မာဘက္ကမ္းသုိ႔ ေရေအာက္မွတစ္ဆင့္ သြယ္တန္း ၿပီး ခုိးစုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံ မ်ားကေျပာသည္။ ရပ္ကြက္ (၅)တြင္ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္း ေပ ၂၀ ပတ္လည္ခန္႔ ကမ္းၿပိဳၿပီးေနာက္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိ တားျမစ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ မ်ားအား ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးကုိကုိေဇာ္က ေျပာသည္။ သဲစုပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ကုိ အေရးယူႏုိင္ေရး ျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္းစိစစ္မည္ဟု ထုိင္းဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အသိေပးထားသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခား ေကာ္မတီဥကၠ႒အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ ဆုံၿပီး ေျပာလုိက္လုိ႔ အခုေလာ ေလာဆယ္ေတာ့ သဲစုပ္တာမရွိ ေတာ့ဘူး’’ ဟု ဦးၿဖိဳးကုိကုိေဇာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သဲစုပ္ယူမႈ မရွိ ေတာ့ဘဲ အကယ္၍ထုိင္းဘက္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္သဲစုပ္ျခင္းထပ္မံ ျပဳလုပ္လာပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ၍ တားျမစ္ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္၌ ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိ စပ္ေနေသာ တာခီ်လိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚရွိ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရတား ငုတ္တုိင္မ်ားစုိက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ တုံးမ်ားခ်ျခင္းကုိ ထုိင္းဘက္က ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ႏွစ္ဖက္ေဒသခံခ်င္း တင္းမာမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အ ထက္ပါျဖစ္ရပ္ကုိလည္း နယ္ျခား ေကာ္မတီခ်င္းေတြ႕ဆုံကာ အ စည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေခ်ာင္းအ တြင္းရွိေက်ာက္တုံးမ်ား၊ ေရတား ငုတ္တိုင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ရသည္။

More in News Section