အ႐ႈံးေပၚ၍ လစဥ္ ေရသန္႔လုပ္ငန္း ၃၀ ခန္႔ ရပ္ဆုိင္းေန

 ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစ်းအၿပိဳင္အဆိုင္ေလွ်ာ့၍ေရာင္းခ်သျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚကာ တစ္လလွ်င္ ေရသန္႔လုပ္ငန္း ၃၀ ခန္႔ရပ္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးရဲထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

အ႐ႈံးေပၚသည့္လုပ္ငန္းမ်ား သည္အမ်ားအားျဖင့္တစ္တန္(လီ တာတစ္ေထာင္)ထြက္ ေရသန္႔ စက္ငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေသာ လုပ္ငန္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ေစ်းေတြ အၿပိဳင္ေလွ်ာ့ ေရာင္းေနၾကေတာ့ အျမတ္နည္း လာတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း ထုိက္တန္တဲ့လစာမေပးႏုိင္ၾက ေတာ့ဘူး။ ဒီလုိမ်ိဳးၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾက ရင္ အားလုံးၿပိဳလဲကုန္ၾကလိမ့္ မယ္။ ေရသန္႔စက္ေတြ ျပန္ေရာင္း မယ္ေၾကညာတာ တစ္လကုိ ၃၀ ေလာက္ရွိတယ္’’ ဟု ဦးရဲထြဋ္ဦး က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈမျဖစ္ပြားေစရန္ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေစ်းႏႈန္း ေအာက္ ေလွ်ာ့မေရာင္းေရးႏွင့္ ယခုသတ္မွတ္ထားသည့္ ေပါက္ ေစ်းထက္ အနည္းငယ္ပုိ၍ သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေရသန္႔တစ္ဘူးလွ်င္ ေရ သန္႔စက္ဒုိင္ေပါက္ေစ်း ၄၀၀ က်ပ္ထားကာ ေရာင္းခ်သင့္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဒိုင္ေပါက္ေစ်းက်ပ္၂၅၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔အထိသာရွိ ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေစ်းကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေလွ်ာ့ ေရာင္းၾကတယ္။ ေစ်းတက္ရမွာ ေၾကာက္ေနတယ္။ ၀ယ္တဲ့သူမရွိ မွာစုိးတယ္။ တကယ္က ခုနစ္ရာ၊ ရွစ္ရာအထိ ၀ယ္သူေတြကေပးၿပီး ၀ယ္ေသာက္ၾကတယ္။ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက အျမတ္နည္းေနၿပီး ၾကားထဲက ျဖန္႔ခ်ိေပးတဲ့သူေတြက အျမတ္မ်ားေနတယ္’’ ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းဒုဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျမင့္တက္လာသည့္ ဓာတ္ဆီ ႏွင့္ ေကာ္ေစ်းႏႈန္း၊ မီတာခ၊ အ နည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားသည္ ေရသန္႔လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲျဖစ္ၿပီး အေသးစားေခ်းေငြ ရရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရသန္႔လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းကုိ တရား၀င္အ သင္းတည္ေထာင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ ရန္ ၂၀၁၇ ဇြန္လက သက္ဆုိင္ ရာသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္းဦးရဲထြဋ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ေရသန္႔ေရာင္းခ်သူအခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးသုံးေရသန္႔စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာ ေရသန္႔ေရာင္းခ် ေနၿပီး ယင္းတို႔သည္ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရ သန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကားသင့္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရ သန္႔လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၂,၀၀၀ မွ ၃,၀၀၀ ၾကားရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးရဲထြဋ္ဦးကေျပာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရသန္႔လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းကုိ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မေကြးတိုင္းႏွင့္မႏၲေလးတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားတည္ေထာင္ထားကာ ယခုလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔၌ အသင္းဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။