တြန္ဂါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အဆိုးဆံုး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္

ပစိဖိတ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္ေလး တြန္ဂါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အဆိုးဆံုး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ဂီတာသည္ ဩစေၾတးလ် အေ႐ွ႕ဘက္ရွိ ကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္ေလးကို ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၂၃၀ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းက ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

တြန္ဂါ အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့သလို ႏုိင္ငံ တနံတလ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ပ်က္စီး ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ တြန္ဂါ ကၽြန္းစု၏ အဓိက ကၽြန္းမႀကီးျဖစ္သူ တြန္ဂါတာပူ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခကို ဆိုင္ကလုန္း ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ဓာတ္တိုင္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့သလို စိုက္ခင္း ဧရိယာ ေျမာက္ျမားစြာ ေရလႊမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္း၏ အေရးပါေသာ ေမြးျမဴေရး စားက်က္ေျမမ်ားလည္း ေရငန္ဝင္ကာ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ဂီတာသည္ ေလတိုက္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္တြင္ တစ္နာရီ ၂၃၃ ကီလိုမီတာႏႈန္းထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မူလ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ အားေကာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ား စိုးရိမ္သကဲ့သို႔ Category Five အားအျပင္းဆံုး အဆင့္သို႔မူ မေရာက္ခဲ့ေခ်။

တြန္ဂါတြင္ ထိုမွ်ဆိုးရြားသည့္ ေလမုန္တုိင္းမ်ိဳး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ မွ်အတြင္း တိုက္ခတ္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ ရွိမရွိ ဆိုသည္ကိုမူ လတ္တေလာ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးဟု အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မုန္တုိင္း ျဖတ္ေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားက အပ်က္အစီးမ်ားကို ရွင္းလင္းမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟုလည္း သိရသည္။

Ref: Guardian