စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လူငယ္မ်ား စုေပါင္း၍ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး စစ္ ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္ ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို မံုရြာ ၿမိဳ႕ ဝင္းယူနတီဟိုတယ္တြင္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။


‘‘လူငယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမဆုိ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးလို႔ရပါ တယ္။ နယ္ေဝးက လူငယ္ေတြက် ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ နဲ႔မို႔ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ႏွစ္ေယာက္ ႏႈန္းနဲ႔ သြားလာစရိတ္၊ ေနထိုင္စား ေသာက္စရိတ္ စီစဥ္ေပးမွာပါ။ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ႀကိဳဆုိရမွာ ေပါ့။ အဓိက က႑ႀကီး ၁၈ ခုပါ တယ္။ လူငယ္မူဝါဒထဲမွာပါတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ မယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးမွာပါ။ မူဝါဒ ထဲမွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြကို မဟာ ဗ်ဴဟာမွာ ထည့္သြင္း၊ မဟာဗ်ဴ ဟာမွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြကို အစိုး ရက ဘတ္ဂ်က္သံုးၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမွာေပါ့’’ဟု ကိုေဇာ္ သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူ ငယ္မ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ထည့္သြင္းသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး လူငယ္ေရးရာေကာ္ မတီ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီအ ဖြဲ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၎က ေျပာသည္။

 ‘‘လူငယ္ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္ႏွင့္ ပညာ ေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူငယ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူငယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စတဲ့ က႑ ၁၈ ခုကို ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးသြားမွာပါ’’ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရး ဆြဲေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ လူငယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

More in Regional Section