ရန္ကုန္စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား သက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အ ခ်ိန္အထိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း ေဒါက္ တာ ေအးမင္းက  ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္း၌ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕သက္တမ္းအတိုင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္းကုန္ရင္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ေတြရဲ႕ တာ၀န္က ၿပီးဆံုးမယ့္သေဘာျဖစ္ ေနေတာ့ ေနာက္အစုိုးရတာ၀န္ မယူခင္နဲ႔ ေနာက္စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္ခင္စပ္ၾကား ကာလေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာန ေတြ ဦးေဆာင္မယ့္သူမရွိဘဲ ျဖစ္ ေနမွာ။ ဦးေဆာင္သူမရွိေတာ့ ဘယ္သူက အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာ လဲ’’ဟု ေဒါက္တာ ေအးမင္းက ေျပာသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္၍ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းၿပီးခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ၂၀၁၆ ေမလတြင္ တာ၀န္ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ရပ္ဆိုင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထိုစဥ္က ေကာ္မတီ၀င္အ သစ္မ်ားမေရြးခ်ယ္ရေသးမီတာ ၀န္ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာခံရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြင္ အစိုးရက ေကာ္မတီ၀င္ေလး ဦး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကိုမူ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ ပြဲ၌ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၌ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္ေတြ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ တယ္။ မလိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေန ေဆြးေႏြး ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တာေတြ ပယ္ဖ်က္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာ သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒသည္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္သာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ရက္ပိုင္းအတြင္းျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးမွ သာ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ ပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားထားသည္။

More in News Section