ခႏၲီးရတနာေျမရွိ ေရမေဆးေက်ာက္လုပ္သားမ်ားကို သီးသန္႔လုပ္ကြက္ႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား မၾကာမီ ခ်ထားေပးမည္

စစ္ကိုင္းတုိင္း ခႏၲီး ရတနာေျမအတြင္းရွိ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာလုပ္သားမ်ားကို တစ္ဧက အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ သီး သန္႔ေက်ာက္ရွာ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ လ်ာထားေၾကာင္း ခႏၲီးပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ က ေျပာသည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ကာ ယင္းကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ ေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔ အတြက္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က သီး ျခားလုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။

သီးျခားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ခ်ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၲီးပဋိပကၡေျဖ ရွင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ စစ္ကိုင္း တုိင္းစည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘အေျခခံေဈးသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ေပးသြားမယ္။ အမ်ားႀကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လက္လုပ္လက္စား ေရမေဆး လုပ္သားေတြအတြက္ အဆင္ေျပ ေအာင္ လုပ္ေပးမွာပါ’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ လုပ္ကြက္ေန ရာမ်ားအတြက္ ေျမေနရာလ်ာ ထားၿပီးျဖစ္ကာ လုပ္ကြက္ခ်ေပး မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တင္ျပထားၿပီး အေၾကာင္းျပန္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးမည္ဟု ဦးျမင့္ၾကည္ကေျပာသည္။ေလာေလာဆယ္တြင္ လုပ္ ကြက္ေပါင္း ၈,၀၀၀ ခန္႔ လ်ာထား ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လို အပ္လာပါက လုပ္ကြက္မ်ား တုိး ခ်ဲ႕ခ်ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္း လုပ္ကြက္မ်ားတြင္  ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္သာ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ကဲ့သို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား ျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာ သည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ မက်န္ခေက်ာက္မ်က္ရတနာေျမရွိ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ အတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားၿပီး လူေလးဦး ေသဆံုးကာ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ သည္။

ယင္းပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း ေဒသတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ယာယီပိတ္သိမ္းၿပီး ေရမေဆး လုပ္သားမ်ားကို ေက်ာက္ရွာခြင့္ မေပးေတာ့သျဖင့္ လုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ကြက္မ်ားခ်ေပးၿပီးပါက ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား ေက်ာက္ရွာခြင့္ ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ျပန္္လည္စတင္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘မၾကာေတာ့ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုက က်လာတာနဲ႔ အ ျမန္ဆံုးလုပ္သြားမွာပါ’’ဟု ဦးျမင့္ ၾကည္က ဆုိသည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း လုပ္ ကိုင္ၾကမည့္ ေရမေဆးလုပ္သား မ်ားကို မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ေပ ၄၀၊ ေပ ၂၀ ေျမကြက္မ်ားကို လည္း အခမဲ့ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားကတ္၊ ပံုစံ ၁၀ စာရြက္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ဆုိသည္။ လူလြတ္ မ်ားကို ေျမကြက္ေပးမည္မဟုတ္ ဟု ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ ခႏၲီးရတနာေျမ အတြင္း ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား ကို စမတ္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးေန ၿပီး ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကို အဝါ ေရာင္၊ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားကို အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အျခားေဒသမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ဧည့္ သည္မ်ားကို အနီေရာင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနသည္။

         စမတ္ကတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားကတ္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံ စာ၊ သန္းေခါင္စာရင္းတုိ႔ျဖင့္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ယင္းစမတ္ကတ္ကိုင္ ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ ရွာေဖြရရွိသည့္ ေက်ာက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ေရမေဆးလုပ္သားမ်ားကို သီးသန္႔လုပ္ကြက္မ်ားေပးမည့္အ ျပင္ အလြယ္တကူ ေဆးကုႏိုင္ေစ ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကူ ညီႏုိင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ခႏၲီးပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါ ေဒသအ တြင္း လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအၾကား ျပႆနာ ထပ္မံမျဖစ္ေစေရး၊ အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးကင္းရွင္းတုိ႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးအင္အား တိုးျမႇင့္ခ်ထား မည္ဟု ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း လာ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရ မေဆးေက်ာက္လုပ္သား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း  ေရမေဆးလုပ္သား အေရးကူညီေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

More in News Section