ျမန္္မာႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္စနစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး အူရီးဒူး ကူညီမည္ဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္စနစ္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္ ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးလိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပး မည္ဟု အူရီးဒူးျမန္မာအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Vikram Sinha က ေျပာ
သည္။ 


‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ရရွိလာရင္ ဝန္ ေဆာင္မႈေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးခ်င္ပါတယ္’’ဟု Mr.Vikram Sinha က ေျပာသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေလးခု ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Myanmar Mobile Symposium ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အူရီးဒူးအမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ 

‘‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ပံုတင္ စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ စတင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြ ေပးလိုပါတယ္။ အားလံုးကလည္း ဒီဦးတည္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု Mr.Vikram Sinha က ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ စာရြက္စာတမ္းကို အေျခ ခံအသံုးျပဳေနေသးေၾကာင္း၊ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္မွတ္ပံုတင္စနစ္မရွိေသး သည့္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအနည္းငယ္ထဲ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း GSMA ၏ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ Mr.Paul Ulrich က ေျပာသည္။