ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွတိုက္၌ Capture အက္ပလီေကးရွင္းဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ဟု တယ္လီေနာေၾကညာ

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွတိုက္၌ Capture အက္ပလီေကးရွင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၈ မတ္လ ၁ ရက္၌ စတင္ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာသည္။


Capture ဆိုသည္မွာ ဓာတ္ ပံု၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Cloud ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းေပးသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အ သံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 20 GB အ ထိ အခ်က္အလက္ အခမဲ့ သိမ္း ဆည္းႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ မိုဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအ တြက္ 2 GB အထိ အခမဲ့ အခ်က္ အလက္သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ Capture အက္ပလီေကးရွင္းကို ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ရာ မိတ္ ဆက္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း အသံုးျပဳ သူသံုးေသာင္းရွိခဲ့သည္။

Capture အက္ပလီေကး ရွင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ ေဆာင္မႈ မရပ္တန္႔ခင္ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အ လက္မ်ား  ျပန္လည္ရယူႏိုင္ ေၾကာင္း တယ္လီေနာက ေၾက ညာထားသည္။

‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အ လက္ေတြကို ဘယ္သူ႔ဆီကိုမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းမွာ မဟုတ္ သလို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု တယ္လီေနာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အဖြဲဲ႕ ထုတ္ျပန္စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Capture အ သံုးျပဳသူအေရအတြက္ကို တယ္ လီေနာက ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း Playstore တြင္ အက္ပလီေကးရွင္း ရယူအသံုးျပဳ သူ ငါးသန္းခန္႔ ရွိသည္။

၂၀၁၇ တြင္ Capture အက္ ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေငြေၾကးေကာက္ခံမည္ဟု တယ္ လီေနာက စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ ေၾကညာသည္။ Capture ၏ ေဒ တာဆာဗာကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ထားရွိေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ အာမခံႏိုင္ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။Capture အက္ပလီေကးရွင္းကို တယ္လီေနာက အာရွ တိုက္၌  ဝန္ေဆာင္မႈရပ္တန္႔မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ဥေရာပေစ်းကြက္ တြင္ ဆက္လက္ဝန္ေဆာင္မႈေပး မည္ျဖစ္သည္။

Top News