ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္သင္ျပနည္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္သင္တန္းမ်ား မတ္လ ၃၀ ရက္ စတင္မည္

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပးမည္ ဟု ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လတ္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။ 


ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို သင္ၾကားမည့္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဆင့္ပြားသင္ တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္စုအ ဆင့္ဟူ၍ အဆင့္ေလးဆင့္ခြဲကာ သင္ျပနည္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအဆင့္သင္ တန္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ား ဆက္ လက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းကို ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြက ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၄၀ ဦးေလာက္ကို သံုးသုတ္ခြဲေပးထားတယ္။ သူတို႔ က ဗဟိုအဆင့္မွာ တက္ၿပီး တုိင္း နဲ႔ျပည္နယ္မွာ သင္တန္းျပန္ေပးရ မွာ။ က်န္တဲ့ မူလတန္းျပေတြက သူတို႔ဆီက တစ္ဆင့္ တိုင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ျပန္ သင္တန္းတက္ရမွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာေဇာ္လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ သင္႐ုိးသစ္သင္ျပနည္း သင္တန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စား ျပဳဆရာ၊ ဆရာမ ၁၂ ဦးစီ တက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါရွိၿပီး ကေလးမ်ား၏အ သိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သေဘာ ထားမ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္ သြင္းေရးသားထားေၾကာင္း ဆို သည္။ 

အေျခခံပညာအတန္းမ်ား ကို တစ္ႏွစ္တစ္တန္းႏႈန္း သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ သင္ၾကားေနရာ ဒုတိယတန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကား မည္ျဖစ္သည္။ 

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတင္ေသာ ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ကို သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမငါးေသာင္းခန္႔ကို ယခင္ႏွစ္က နည္းျပသင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ရာ ရာထူးတိုးႏွင့္ အေျပာင္း အေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္၌ သင္တန္းေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ သင္ျပနည္းမ်ားကို မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးကို သင္ တန္းေပးမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကား သည္။ 

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)ႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ CREATE Project အဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားသည္။