သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္စစ္ေဆးမည့္ဘာသာရပ္ ကုိက္ညီမွသာ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးမႈတာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားတကၠသုိလ္ ၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာစစ္ေဆး ေရးတာ၀န္ေပးရာတြင္ ၎တို႔ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည့္ ဘာသာရပ္ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ တာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာ နၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာမ်ား စစ္ေဆးရန္အထက္ တန္းျပလုပ္သက္အနည္းဆုံး သုံး ႏွစ္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ သာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခု သူဘယ္ဘာသာသင္ ေနလဲ၊ သင္တဲ့ဘာသာရပ္ကုိပဲ စစ္ေဆးမွ အမွားအယြင္းနည္းမွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာသာရပ္နဲ႔ကိုက္ ေအာင္ေခၚဖုိ႔ေျပာတာပါ။ ဆရာ တို႔က အေျခခံပညာဘက္က စာ စစ္မယ့္ဆရာ၊ ဆရာမအေရအ တြက္ဘယ္ေလာက္လုိတယ္ေျပာ လုိက္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ လုိ တယ္ေျပာလုိက္တယ္။ က်န္တာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကေက်ာင္း ေတြကုိ ဆက္ၫႊန္ၾကားတာ’’ ဟု ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲအေျဖလႊာမ်ား စစ္ေဆးရန္ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားတာ၀န္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္မတိုင္မီ အေျဖ လႊာစစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ သြား ေရာက္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကုိယ္သင္ေနက် ဘာသာ မဟုတ္ဘဲစစ္ရင္ သူစစ္ထားတာ ကုိ Counter Check ထပ္လုပ္သူ ေတြလည္း ပင္ပန္းတယ္။သူလည္း ကုိယ့္ကြၽမ္းက်င္မႈမဟုတ္ေတာ့ ပုိ ၿပီးတာ၀န္ႀကီးတာေပါ့။ သင္ေန က်ဘာသာစစ္ရေတာ့ အကုန္လုံး အတြက္ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ လာစစ္ရတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ေနေရးထုိင္ေရးအဆင္ေျပေအာင္ လည္း တတ္ႏုိင္သမွ်ေျပလည္ ေအာင္စီစဥ္ေပးဖုိ႔လည္း ၀န္ႀကီး ဌာနမွာ တာ၀န္ရွိတယ္’’ ဟု စာ ေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးေရး အ ေတြ႕အႀကံဳရွိ တကၠသုိလ္ကထိက ဆရာတစ္ဦးကဆုိသည္။

ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားစစ္ေဆးေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစာရင္းေပးပုိ႔ရန္ ဘာသာရပ္အလုိက္စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသုိ႔ စာပုိ႔အ ေၾကာင္းၾကားထားသည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ရန္ကုန္၊ ဒဂုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ စစ္ေတြ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊မႏၲေလး၊ မုံရြာႏွင့္ မေကြးတကၠသုိလ္စာစစ္ ဌာန ၁၀ ခုတြင္ စစ္ေဆးသည္။

အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္စာစစ္ ဌာနမ်ားရွိရာသုိ႔ နီးစပ္ရာတုိင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လာေရာက္စစ္ေဆး ရၿပီး ခရီးစရိတ္ကုိပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသို႔တင္ျပကာ ျပန္လည္ထုတ္ ယူရသည္။ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေပး ေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီး က၀ၿမိဳ႕နယ္ အထကခြဲ(ေအးမြန္)မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲကုိ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ တိုးလာသည္။