ဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္းက ေရာေႏွာဆီမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္မျပဳရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ အစုိးရထံတင္ျပမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Hotel Sakura Princess တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနစဥ္

 ေရာေႏွာဆီေရာင္းခ် ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကုိ မႏၲေလး တိုင္း ဆီစက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္း က သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာေႏွာဆီ ေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္မျပဳရန္၊ က်န္း မာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ျပည္ တြင္းျဖစ္ ႀကိတ္ဆီမ်ားကုိ သင့္ တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္၊ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ အျမန္ဆုံး ထြက္ရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ SME ေခ်းေငြကုိ ႏွစ္ရွည္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းက ေကာက္ခံရရွိေသာ အသင္း၀င္ ေၾကးကုိ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ဗဟုိ အလုိက္ သုံးစြဲခြင့္အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းတြင္ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အမႈေဆာင္ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကုိ ဆီစက္အနည္းအမ်ား၊ အေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ ပါ၀င္ ခြင့္ျပဳရန္ စသည္တို႔  တင္ျပမည္ ဟုဆုိသည္။

‘‘ဒါေတြက အင္မတန္ အ ေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က လည္း မူ၀ါဒပုိင္းေတြ သတ္္မွတ္ ေပးပါ။ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေတြကုိ ဗဟုိကုိတင္ျပမယ္။ ဗဟုိကေနတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့စားသုံးသူေတြ၊ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ဆီစက္သမားေတြ၊ ေမြးျမဴေရးအစာကုန္ၾကမ္းသမား ေတြ အားလုံးအတြက္ပါ’’ဟု ဦး ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း ျပည္ပမွ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈသည္ တစ္ ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္း စားသုံးသူေစ်းကြက္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရယူထား၍ ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲမ်ား စြာရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ဆီ စက္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦး ကုိႀကီးကေျပာသည္။

Top News