အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ပုိမ်ားလာ

ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ပုိမ်ားလာေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကိရိယာမ်ား ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိမႈ ပုိမ်ားလာျခင္းျဖစ္ႏုိင္္ေၾကာင္း Mayo Clinic မွ သုေတသီမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ယခင္က ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ေနျခင္းကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ယခုအခါ CT Scan သုံး၍ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာအန္ဒ႐ု႐ူးလ္ကေျပာသည္။


၁၉၈၄ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေက်ာက္ကပ္ ထဲ၌ ေက်ာက္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသူ ၇,၂၀၀ ေက်ာ္၏ ေဆး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သုေတသီမ်ားက ေလ့လာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၉)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္း ပုိမုိႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္း အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရာဂါပုိး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈမ်ားၿပီး ယင္းမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပုိး၀င္သည့္အေျခအေန ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးအိမ္၌ ေက်ာက္တည္ျခင္းသည္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈနည္းေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပုိ၍အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသူ၊ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ဖူးသူမ်ား ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ထပ္မံမႀကံဳေတြ႕ေစေရး ကာကြယ္ရန္ စားေသာက္ပုံအေျပာင္းအလဲလုပ္သင့္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကအႀကံျပဳသည္။ ေရပုိေသာက္ျခင္း၊ ဆား စားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသားစားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကုိ ေစာစီးစြာေတြ႕ရွိကုသပါ က သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ၿပီး ေသးငယ္ေသာေက်ာက္မ်ား ဆီးႏွင့္အတူ အလုိအေလ်ာက္ပါသြားႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။              

—Ref: UPI