အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပုိမုိေခ်ာေမြ႕စြာက်င္းပႏုိင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ နယ္လုံ၀န္ႀကီးမ်ား ပထမဆုံးတက္ေရာက္

NCA အရေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းျပသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Hla Maung Shwe / FB)

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပုိမုိေခ်ာေမြ႕ အဆင္ေျပစြာက်င္းပႏုိင္ေရး ရည္ ရြယ္ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးေျခာက္ခုမွ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပထမအ ႀကိမ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အဆုိပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္ရာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန(NRPC)အ တြင္းေရးမွဴးဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ ေမာင္တင္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ(UPDJC)အတြင္းေရး မွဴးဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ေဇာ္ေဌးတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာမ်ားရွင္းျပခဲ့သည္။

‘‘တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုမွာ လူမ်ိဳးအလုိက္နဲ႔ ေဒ သအလုိက္စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေျခာက္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အခု မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလက္ မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔လုိ႔ ေနာင္မွာအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆြးေႏြး ဖုိ႔ လုိအပ္လာရင္ပုိၿပီးေတာ့ ေခ်ာ ေမြ႕ဖုိ႔ေပါ့’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆုိသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ နယ္ လုံ၀န္ႀကီးမ်ားအျပင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘အရင္တုန္းကလည္း အ လုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ေသး တယ္။ အရင္တုန္းက လုပ္တာက ဒီေလာက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္ႏုိင္တာပါ။ အခုလုပ္တဲ့ဟာ က်ေတာ့ နယ္လုံ၀န္ႀကီးေတြေရာ၊ တိုင္းအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး စီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြေရာ၊ တာ၀န္ေပးထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာေပါ့’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ နယ္လုံ၀န္ႀကီးမ်ား မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ သည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လူမ်ိဳးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအ ရာအလုိက္(အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားဖုိရမ္)ဟူ၍ သုံးမ်ိဳး က်င္းပရာလူမ်ိဳးအလုိက္ကုိကရင္ ျပည္နယ္ဘားအံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ပအုိ၀္းေဒသဟုိပုံးႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ထန္တလန္တို႔တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။ ေဒသအလုိက္ကုိ ပဲခူး တိုင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ ကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

အစုိးရက ယခုကဲ့သုိ႔အလုပ္ ႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္တို႔မွ ေဒသဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ သူမ်ားအား စနစ္တက်ရွင္းျပႏုိင္ မည္ဆုိပါက ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီ  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔ကေျပာသည္။