တစညက ၂၀၁၈ ကို စည္း႐ံုးေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဟုဆို

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည) အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ကို ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။


၂၀၁၇ ကို ပါတီျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအ ဆင့္မ်ားတြင္ ပါတီအသစ္ျပန္ လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကေတာ့ ပါတီရဲ႕ စည္း ႐ံုးေရးႏွစ္ေပါ့။ စည္း႐ံုးေရးအ တြက္ မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားပါ တယ္။ အဓိကက လူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳး သမီးေတြကို ဝိုင္းကူညီေပးမယ္။ နယ္ေတြဆင္းၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္မယ္။ ကူညီေပးမယ္။ ေျဖရွင္းေပးမယ္’’ ဟု ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။

ပါတီတြင္ ေတာင္သူလယ္ သမား၊ အလုပ္သမား၊ အမ်ိဳးသမီး စသည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မ တီမ်ားက သက္ဆုိင္ရာက႑အ လိုက္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ယင္း စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပ မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ယခုႏွစ္ ကို စည္း႐ံုးေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ပါတီ၏ သံုးရက္ၾကာျပဳ လုပ္သည့္ အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ပါတီေရွ႕ ဆက္္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားမွ ဥကၠ႒၊ အ တြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ အ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၇၆၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ သာ အႏုိင္ရရွိကာ ၇၆၂ ေနရာ တြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ သံုးေနရာ၌ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး သံုးေနရာစ လံုး ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တစညပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းတင္က ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔အႀကိဳ အခမ္းအနား သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။