အျမန္လမ္းမႀကီး၏ မုိင္ ၄၀ ခန္႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီလမ္းအျဖစ္ စတင္အဆင့္ျမႇင့္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မီေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ ဆုံး မုိင္ ၄၀ ခန္႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ေမာက္မယ္အမတ္ဦးစုိင္း ေငါင္းဆုိင္ဟိန္း၏ ‘ရန္ကုန္-ေန ျပည္ေတာ္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း မႀကီးကုိ ေခတ္မီေသာေလးလမ္း သြားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ’ေမး ခြန္းအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးဒု၀န္ ႀကီးက ယင္းသုိ႔ထည့္သြင္းေျဖ ၾကားသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္(ADB) ေခ်းေငြျဖင့္ မုိင္ ၄၀ ခန္႔ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ကခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေျပာသည္။

အသြားအျပန္ ၇၃၂ မုိင္ရွိ သည့္ အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ခုလုံး ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေခတ္ မီေလးလမ္းသြားအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔အျပင္ ခရီးသည္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလုိက္နာရန္ ၀န္ႀကီး ဌာနက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေခတ္မီေလးလမ္း သြားစနစ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခ်ိန္တြင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာခင္း ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးႏိုင္မည့္အ ေျခအေနကုိ ေမာက္မယ္အမတ္ ဦးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းက ဆက္ စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္။

     ယင္းေမးခြန္းအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ၎တို႔ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနအရ ကတၱရာလမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္မႈကုိေလ်ာ့နည္းေစသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးမုိင္ ၂၀ ကတၱရာလမ္းခင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အျမန္လမ္းမႀကီးကုိ ယင္း သုိ႔ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္စတင္မည့္အခ်ိန္ ကုိ ဒု၀န္ႀကီးကလႊတ္ေတာ္၌ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္မည့္မိုင္ ၄၀ ခန္႔ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ADB မွေခ်းယူမည့္အေၾကာင္းကုိ မၾကာမီ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္ လႊာေပးပုိ႔တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးကုိ ၂၀၀၉ တြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လမ္းအရွည္ ၁၆၄ မိုင္ကုိ ကတၱရာလမ္းထပ္ပုိး လႊာခင္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။

More in News Section