ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ဇူးမား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ဇူးမားသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။


အာဏာရ ေအအန္စီ ပါတီထံမွ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဇူးမားက သမၼတ ရာထူးမွ ၎ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဇူးမားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းမ်ားအတြင္း အဂတိ လုိက္စားမႈဆုိင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသလို ပါတီတြင္း ေထာက္ခံမႈလည္း သိသာစြာ က်ဆင္းလာသည္။

ေအအန္ပီ ပါတီက ဒုတိယ သမၼတ ဆိုင္ရဲလ္ ရာမာဖိုဆာကို ဇူးမား၏ေနရာ ဆက္ခံေစရန္ လိုလားေနၿပီး ဇူးမားကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဇူးမားသာ လက္မခံခဲ့ပါက လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၎ကို အယံုအၾကည္မရွိ အဆို တင္သြင္းမည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို မိန္႔ခြန္းေျပာခ်ိန္၌ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဇူးမားက မိမိသည္ ပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားကို မည္သို႔မွ် လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းဟု ထည့္သြင္း အျပစ္တင္သြားခဲ့သည္။ ဇူးမား ႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ရာမာဖိုဆာ သမၼတ ျဖစ္လာရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ဇူးမားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ တာဝန္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎၏ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း အဂတိ လုိက္စားမႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္းတြင္မူ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဇူးမားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးၿပီး ဩဇာႀကီးမားသည့္ ဂူပတာ မိသားစု၏ ဂ်ိဳဟန္နာ့စ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇူးမားက ၎ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သည့္ ကိစၥကို ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ အရႊန္းေဖာက္ ေျပာဆို ေၾကညာသြားၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္ အေလးထားေနဟန္ ရွိေနသည္ကို နားမလည္ေၾကာင္း ေနာက္ေျပာင္သြားခဲ့ေသးသည္။ 

၎က ေအအန္စီ ပါတီအတြင္း၌ ရန္လိုမႈမ်ား၊ ေသြးကြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္းက သမၼတ ရာထူးကို စြန္႔ခြာရန္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အဓိက တြန္းအားေပး ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။

Ref: BBC

Top News