ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ TECNO စမတ္ဖုန္းမ်ား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္မည္

 ေဟာင္ေကာင္အေျခ စုိက္ TECNO စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ က ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း စတင္၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ေၾကညာ သည္။

TECNO သည္ စမတ္ဖုန္း မ်ားကုိ ဆယ္လ္ဖီကင္မရာအသား ေပးထုတ္လုပ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်း ကြက္သုိ႔ တင္သြင္းမည္ဟု ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း မ်ားကုိ မတ္လအတြင္းစတင္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေၾကညာေသာ္ လည္း အဆုိပါစမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အ ခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိရန္  ျငင္းဆုိ သည္။

လက္ရွိ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံစမတ္ ဖုန္းေစ်းကြက္ကုိ Samsung ႏွင့္ Huawei တို႔က ဦးေဆာင္ေနသည္။

  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ကုိ အသစ္၀င္ေရာက္ လာမည္ဆုိပါက ေစ်းႏႈန္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း D Mobile ဟန္းဆက္ ဆုိင္ရွင္ဦးေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အသစ္ေတြက မေအာင္ ျမင္တာမ်ားတယ္။ ၀င္ေနတာ ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

 စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္သုိ႔ Huawei ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ျဖစ္သည့္ Honor က ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ၌၀င္ေရာက္လာသည္။

Honor  သည္ ယခင္က အၿပိဳင္  တင္သြင္းသူေစ်းကြက္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔၀င္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တရား၀င္အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္ေရာက္ရွိလာသည္။

Top News