ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည္ဆုိကာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးကုိ အလုပ္ထုတ္ခဲ့သူအား မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အဆုိျပဳသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရားအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး တုံ႔ျပန္
ဓာတ္ပံု − တင္ေရႊ

မေကြးတိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္းခံရသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ တိုင္းလက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ အလယ္ တန္းျပဆရာတစ္ဦးကို ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည္ ဟူေသာစြဲခ်က္ျဖင့္ ခုံ႐ုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးခဲ့သူတစ္ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာ သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အ တြင္း လစ္လပ္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္ အား၀န္ႀကီးေနရာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာတြင္ အ စားထုိးခန္႔ထားရန္ ၀န္ႀကီးအသစ္ အမည္စာ ရင္းကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္၌ တုိင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိျပဳခံရ သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးသည္ တိုင္းလက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန စဥ္ ၂၀၀၃ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႀကိဳဆုိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ခင္ရမ္း ေက်းရြာ အလယ္တန္းျပဆရာ (ယခု မေကြးတိုင္းအမွတ္(၁၂) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ဦး ျပဴးလြင္အား ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည္ ဆုိကာ ခုံ႐ုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးရာတြင္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အ ဆုိပါ အလယ္တန္းျပ ဆရာကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း လူ မႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁၂)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျပဴးလြင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယင္းကိစၥ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္မွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရြာကုိ ျဖတ္သြားတယ္ ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ ႀကိဳဆုိေရးလုပ္ေတာ့ ခံု႐ုံးဖြဲ႕စစ္ခံရၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ တယ္ဆုိၿပီး အလုပ္ကထုတ္ခံရ တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ ေတာ္က အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ကြၽန္ေတာ္အပါ ေနာက္ဆရာမ တစ္ဦးလည္း ပါတယ္။ သူက ေတာ့ အသနားခံစာတင္ေတာ့ အလုပ္ျပန္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ မတင္ေတာ့ လုပ္သက္(၁၇) ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပင္စင္ လည္းမရသလုိ ဘာနစ္နာေၾကး ဘာညာမွမရခဲ့ပါဘူး’’ ဟု ဦးျပဴးလြင္က ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းဆရာတစ္ ဦးကုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ ခဲ့သူကုိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရအတြင္း ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာေပးအပ္ျခင္း သည္ မျဖစ္သင့္ဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ေနျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ ေၾကာင္း တိုင္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒါက မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ထင္ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့တယ္ထားဦး။ အခုလက္ ရွိ အစုိးရနဲ႔အဆင္ေျပပါ့မလား ဆုိတာ၊ အစုိးရရဲ႕ေပၚလစီေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ျပင္ ဆင္ေနတယ္’’ ဟု သရက္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးေဇာ္မုိးေအာင္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းသည္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာဆႏၵအရသာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ကန္႔ ကြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကုိ အေလးထားရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚျမင့္စန္း ကလည္း ေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၀န္ႀကီးအျဖစ္အဆုိတင္ သြင္းခံရသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးထံ ေမးျမန္းရာ ထုိစဥ္ကာလက အစုိး ရအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၀န္ ထမ္းတစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးတစ္စုံတစ္ရာပါ၀င္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအခ်ိန္ကာလက ဂန္႔ ေဂါခယကဥကၠ႒တို႔၊ ဘာတို႔ရွိၾက တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္က တိုင္း လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး စစ္ ေဆးေရးတာ၀န္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ဌာနက ၀န္ ထမ္းျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ ေတာ့္ကုိ တာ၀န္ေပးေတာ့ ၀န္ ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱ ရားအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာသာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ၀န္ႀကီးအျဖစ္အဆုိတင္ သြင္းျခင္းကုိ အစုိးရက ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံမွသာသိရွိရၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕တာ၀န္ေပးအပ္လာပါကလည္း ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္အဆုိတင္သြင္းခံရသူ ဦးေအးေငြသည္ အသက္အ ရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္၍ ေပးအပ္ ေသာတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအေပၚ စုိး ရိမ္မိေၾကာင္း မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးလႈိင္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးေအးေငြသည္ အသက္ (၆၉)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအားတာ၀န္ေပးအပ္လာပါက က်န္းမာေနသမွ် ကာလပတ္လံုးေပးအပ္လာသည့္ တာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးေငြက ေျပာၾကားထားသည္။

လစ္လပ္ေနရာ ၀န္ႀကီးႏွစ္ ေနရာအတြက္ မေကြးတိုင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္တင္ျပလာသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသက္အရြယ္ႀကီး ျခင္း၊ ျပည္သူမဲေပးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၀င္မဟုတ္ျခင္းတို႔အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

Top News