ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း

ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢတာ၀န္ရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဇာ္မင္းထိုက္)

 ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္း ပရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္က ယင္းတကၠသိုလ္ေရွ႕တြင္ အဆိုပါသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ျပည္တကၠသိုလ္သမဂၢေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့ ေသာသံုးလခန္႔က စတင္ကာႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၌ျပဳလုပ္ရန္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ လုပ္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းဆင္း ခ်ိန္ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္္ခဲ့သျဖင့္အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သမဂၢအတြင္းေရးမႈး ကိုခန္႔လြင္ထူးကေျပာသည္။

‘‘သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာင္းသားထု တစ္ရပ္လံုး ပါ ၀င္ရမွာပါ။ အခုလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံက ေရွ႕မွာလုပ္ သြားတဲ့တကၠသိုလ္အသီးသီးရဲ႕ သမဂၢေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ပံုစံနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ သမဂၢအစဥ္အ လာမွာလည္းမရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရ စီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔အညီ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကို လက္မခံဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြေၾကာင့္ ရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ကိုျမတ္မင္းထက္ ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ အခက္အခဲရွိေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးႏွင့္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ အသိေပးတင္ျပမည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားကဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ညႇိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ေက်ာင္းသားသ မဂၢက ေရြးခ်ယ္သည့္ဆရာ သံုး ဦးႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ သည့္ ဌာနမွဴး ေျခာက္ဦး၊ စုစု ေပါင္း ကိုးဦးပါ၀င္သည့္ သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီကို ဖြဲ႕ စည္းထားေၾကာင္း ျပည္တကၠ သိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာၫြန္႔စိုးကေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ေတြ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ ပထမတစ္ရက္က အဆင္ေျပတယ္ၾကားတယ္။ ဒုတိ ယရက္မွာေတာ့ အဆင္မေျပတာ ေလးေတြ ရွိေနတယ္ ၾကားပါ တယ္။ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးၾကဦးမွာပါ’’ ဟု ၎ကဆို သည္။

ျပည္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားသမဂၢကို ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ဥကၠ႒၊ အတြင္းအေရးမွဴး အပါအ၀င္အ လုပ္အမႈေဆာင္ ၁၀ ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ ၀င္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ယခင္က သမဂၢကို အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေက်ာင္း သားထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တကၠ သိုလ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၆,၅၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

‘‘ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အခက္ခဲအေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေတြြမွာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္၊ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္အဖြဲ႕အစည္း  ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားထု ရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ေရြး ေကာက္ပြဲ လုပ္သင့္တယ္’’ ဟု ျပည္တကၠသိုလ္ သခ်ာၤအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

Top News