ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မေစ်းရွိ ေဒသထြက္အစားအစာ အခ်ဳိ႕ကို FDA ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

FDA တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးသို႔ လွည့္လည္စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဒသထြက္ မုန္ညင္းခ်ဥ္၊ ဆီတို ဟူး၊ ႏို႔ျပားေျခာက္တို႔ကို ရွမ္း ျပည္နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ဦးစီး ဌာန (FDA)က ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲ ယာဥ္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ၌ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ FDA၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး ဌာနႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရးဌာနမွ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မုန္ညင္းခ်ဥ္၊ ဆီတိုဟူး၊ ႏို႔ျပားေျခာက္ေရာင္းခ် သည့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ နမူနာ ဝယ္ယူ၍ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ FDA ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးစည္သူစိုးက ေျပာသည္။

‘‘အမ်ားျပည္သူေတြ စစ္မွန္ တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို စားသံုးႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္း ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးစည္ သူစိုးက ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မေစ်းရွိ အထက္ပါ ေစ်းဆုိင္မ်ားအျပင္ အျခားသံသယျဖစ္ဖြယ္ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းဆိုင္ႏွင့္ ပ်ံက်ေစ်းဆိုင္ ၂၀ ခန္႔ကို ေစ်းကြက္နမူနာ ဝယ္ယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဦးစည္သူစိုးက ေျပာသည္။

ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ လတ္တေလာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဆိုးေဆး၊ ဓာတုေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲထားသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မေတြ႕ရွိရဟု ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ေစ်းကြက္စုံစမ္းေထာက္ လွမ္း စစ္ေဆးျခင္းသည္ FDA က ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ ခုနစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းရွစ္ေစ်းတြင္ ေစ်းကြက္စံုစမ္းေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးျခင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးစည္သူစိုးက ေျပာသည္။