ရန္ကုန္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ မူ၀ါဒခ်ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္(ဓာတ္ပံု - MOFA)

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခ စုိက္ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားကုိ ေန ျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္သုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းအစည္း အေ၀းကုိ ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအ စည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ေနျပည္ ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစုိးရ ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားရန္ကုန္မွ  ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ မူ၀ါဒခ်ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။


ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားသည္လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေနထုိင္မႈစ သည္တို႔ ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္၊ သံ႐ုံးမ်ား၏ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ မ်ားမွ လက္ေတြ႕တြင္ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

 လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံး ၄၆ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး သံ႐ုံးအားလုံးသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌သာ အေျခစုိက္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တ႐ုတ္ယာယီဆက္ဆံေရး႐ုံးကုိသာ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ဖြင့္လွစ္ရန္ သံ႐ုံးေျမေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံျခား သံ႐ုံး ၁၅ ခုက အဆုိျပဳထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစုိးရက မျဖစ္မေနေရႊ႕ေျပာင္းရန္ သတ္ မွတ္ခ်က္မထားေသးေၾကာင္း ႏုိင္ ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သံတမန္ ေရးရာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးသန္႔စင္က ရွင္းျပသည္။

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးအားလုံး ၎ တို႔၏ဆႏၵအရသာေျပာင္းေရႊ႕ေစ မည္ျဖစ္ၿပီး သံ႐ုံးမ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာအစုိးရထံ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ တည္ ေဆာက္မည့္ သံတမန္ဇုန္သည္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ Junction ကုန္တိုက္အေနာက္တြင္တည္ရွိ ၿပီး သံ႐ုံးေနရာေျမတစ္ကြက္လွ်င္ ခန္႔မွန္းငါးဧကရွိၿပီး တစ္ဧက ေဒၚလာငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ (၅၀) ဂရန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေန ျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ရွင္းျပသည္။

More in News Section

Top News