ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ ေႏွးေကြးေနဟု အီးယူထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္သံုးသပ္မည္
ဥေရာပသမဂၢလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရဲႏိုင္)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ သည္ ေႏွးေကြးေနၿပီး အတိတ္ကာ လသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ရိွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး က႑တုိင္းတြင္ တြန္း အားေပးမႈမ်ားႏွင့္ တားဆီးကန္႔ ကြက္မႈမ်ားသာမက အေျခအေန မ်ားအေပၚ အေျချပဳေသာ မူဝါဒ သစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ ျပသည္။ ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ မွ ၁၆ ရက္အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး ယင္းခရီးစဥ္အၿပီး အထက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး ကို လက္ရွိလာေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ဆံုး ျဖတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢလႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွိသင့္၊ ရွိထိုက္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈၿပီးတဲ့အခါမွာ ခ်မွတ္မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရးရာ သေဘာတရား၊ မူဝါဒမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစမယ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီလုပ္ ရပ္ေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ သီး သန္႔ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈတခ်ိဳ႕ ေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆပ္ ေကာ္မတီဝင္ မစၥတာပန္ဇီရီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာ သည္။

အဆုိပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ေဒသ ရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔  သြားေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ၎တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊႊတ္ ေတာ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမို ကေရစီအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အီးယူသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္မည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအပါအဝင္ အဆုိျပဳခ်က္ေလးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အ ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနကို ထိ ေရာက္ေသာ  ေစာင့္ၾကပ္ထိန္း ကြပ္မႈျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ လူသားဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေရး ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကုလ သမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာ မင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) ၏ ခုိင္မာေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအပါ အဝင္ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အဆုိျပဳထားသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ စြပ္စြဲမယ္ဆုိ လည္း စြပ္စြဲမယ့္သူက စြပ္စြဲလို႔ ရတာပဲ။ အန္ကယ္တို႔ အပိုင္းက လည္း ဘာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈရွိသလဲဆုိၿပီး သြားေလ့ လာခဲ့တာပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္တယ္မဟုတ္ေပမယ့္ လူ႔ အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈေတာ့ရွိ တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာခဲ့တာပဲ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘဝ ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးရန္ ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းတက်ျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း အီးယူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ အီးယူ၏ အထက္ပါထုတ္ ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရာ ခရီးသြားေနသျဖင့္ ေနာက္ေန႔ နံနက္မွ ေမးျမန္းရန္ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။

More in News Section

Top News