အီသီယိုးပီးယားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

(Reuters)

 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟိုင္လီမာရီယန္ဒီဆယ္လင္ ရာထူးမွ ႐ုတ္တရက္ႏုတ္ထြက္ၿပီး တစ္ရက္အၾကာ အီသီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရး ေပၚေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပ မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း ရပ္စဲရန္ ယခုလုပ္ရပ္သည္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္ျမင္ သံၾကားလိုင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာသည္။

သံုးႏွစ္တာအတြင္း အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား၌ လူ ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အဆံုးသတ္ ခဲ့ေသာ ၁၀ လၾကာ ႏိုင္ငံေတာ္အ ဆင့္ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္က ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေသာ အတိုက္အခံ ေထာက္ခံသူ မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာလက ေထာင္ မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အ ေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္သည္ မည္ မွ်ၾကာျမင့္မည္ (သို႔မဟုတ္) မည္ သည့္အရာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထား ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ ျခင္းမရွိေပ။

လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရ သည္ ဖိအားေအာက္တြင္ ေရာက္ ရွိေနသည္။

လတ္တေလာသီတင္းပတ္ မ်ားအတြင္း အစိုးရသည္ အတိုက္ အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အပါအ ဝင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဥ္းသား မ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးေသာ္ လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား အဆံုးသတ္ မည့္ လကၡဏာမရွိေပ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿငိမ္သက္ မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္း ျဖစ္မႈ အဆံုးသတ္ေရး အေထာက္ အကူျဖစ္မည္ဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီဆယ္လင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာက အို႐ိုမီယာေဒသတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အမ္ဟာရာေဒသသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

အႀကီဆံုး လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုေန ထုိင္ရာ ယင္းေဒသရွိ လူအမ်ားစု က လက္ရွိအစိုးရ ၁၉၉၁ တြင္ အာဏာရၿပီးေနာက္ ၎တို႔အ ေရးေပးမခံရေတာ့ဟု ခံစားရေန သည္။

—Ref: BBC

Top News