ရန္ကုန္လုိင္စင္ေပးရာတြင္ ကားအင္ဂ်င္ပါ၀ါအလုိက္ ပုံေသေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္စနစ္ က်င့္သုံးမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း က်ပ္တည္းစြာသြားလာေနေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ရန္ကုန္လုိင္စင္ေပးရာ တြင္ COE စနစ္အစား ကားအင္ ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ ပုံေသေစ်းႏႈန္း အတိုင္းအခြန္ေဆာင္ၿပီး လိုင္စင္ ေပးမည့္ YVQC စနစ္ကုိ က်င့္သုံး မည္ဟု လတ္တေလာ သိရ ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒီစနစ္ကို က်င့္သုံးဖုိ႔ လႊတ္ ေတာ္ကုိ တင္ဖုိ႔ပဲရွိေတာ့တယ္။ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေသခ်ာ သြားၿပီ။ အစုိးရကေန ေရးဆြဲ ထားတာပါ။ ကားအသင္းအဖြဲ႕ ေတြဆီကေန အႀကံဉာဏ္ေတာင္း တယ္။ ျပင္သင့္တာေတြျပန္ျပင္ ၿပီး အားလုံးထိခုိက္နစ္နာမႈနည္း ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္တာေပါ့’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ လက္မွတ္ (Yangon Vehicle Quota Cer-tificate) စနစ္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္ အသုံးျပဳသည့္ COE ေလလံ စနစ္မဟုတ္ဘဲ ပုံေသေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ရန္ကုန္လုိင္စင္ ေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရးအသင္းအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဦးရန္မ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ YVQC စနစ္ကုိ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ စတင္က်င့္ သုံးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဦး ရန္မ်ိဳးေအာင္ကဆုိသည္။

YVQC စနစ္တြင္ အင္ဂ်င္ ပါ၀ါ 0 CC မွ  1600 CC ကား မ်ားကုိ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ 1601 CC မွ 3000 CC ထိကားမ်ား က်ပ္ သိန္း ၆၀၊ 3001 CC ႏွင့္အထက္ ကားမ်ားက်ပ္သိန္း ၉၀ ႏွင့္ လုပ္ ငန္းသုံးပစ္ကပ္ကားမ်ား က်ပ္ ၁၀ သိန္းအခြန္ေဆာင္ရမည္ဟု သိရ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားမ်ား၀ယ္ယူ ရာတြင္ ရန္ကုန္လုိင္စင္ယူပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ YVQC ေစ်း ႏႈန္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာေပး ေဆာင္ရမည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္း ထြန္းက ေျပာသည္။

YVQC စနစ္အသုံးျပဳသျဖင့္ ရန္ကုန္လုိင္စင္ယူရာတြင္ စလစ္ ဖုိးအကုန္အက်သက္သာမည္ျဖစ္ ၿပီးကား၀ယ္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ထံေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ အခမ်ား မၾကာမီ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ သျဖင့္ ကားေစ်းေလ်ာ့က်လာႏိုင္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (AADA) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာ သည္။၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ေမာ္ဒယ္တင္သြင္းလာသည့္ယာဥ္ မ်ား YVQC စနစ္ ျဖင့္ ရန္ကုန္ လုိင္စင္ရယူႏုိင္သည္ဟုဦးေအာင္ ၀င္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္သန္းေခါင္စာရင္းရွိ ၿပီး နယ္လုိင္စင္ျဖင့္စီးနင္းေနရသူ မ်ား ရန္ကုန္လုိင္စင္ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲလုိပါက ၁၉၉၈ အ ထက္ေမာ္ဒယ္ျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားအတိုင္း အခြန္ေဆာင္ၿပီး ၀ယ္ယူ၍ ရန္ကုန္လုိင္စင္ေျပာင္း လဲခြင့္ရွိမည္ဟု ဦးေအာင္၀င္းက ဆုိသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္ ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းလာပါကေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ယခင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္း စလစ္ ကပ္ရမည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း က ေျပာသည္။

Top News