စစ္ေတြစက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ အိႏိၵယသံ႐ံုးက အဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚ

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးေနေသးသည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက စစ္ေတြစက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အိႏိၵယသံ႐ံုး က ျမန္မာႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား စိတ္ဝင္ စားမႈ အဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚထား သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ျမန္ မာအစိုးရကို ေပးအပ္သည့္ ကတိ ကဝတ္မ်ားအရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္ စားသူမ်ားသည္ မတ္လ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုး တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈ ဇုန္ (သုိ႔မဟုတ္) အထူးစီးပြားဇုန္ တည္ေထာင္ဖူးသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳရွိရမည္ဟု အိႏိၵယသံ႐ံုးက ဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း အသစ္ မ်ား၊ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းႏုိင္မည့္ က႑မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ေျမပံုႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းေဒသ ကို ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တံတား တည္ေဆာက္ရန္ပါဝင္ၿပီး ယင္း တံတားသည္ အဆိုပါဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း သံ႐ံုးကဆိုသည္။

‘‘လက္ရွိ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ ေျပာထားတာ မရွိေသးဘူး။ အိႏိၵယက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ ေနတာ ကုလားတန္ဘက္စုံ စီမံ ကိန္းနဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ၿပီး ဆိပ္ကမ္းေဆာက္ဖို႔ ရွိေသး တယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ျပည္ေထာင္ စုနဲ႔ လုပ္တာျဖစ္မယ္’’ဟု ရခုိင္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံ ကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

Top News