ပ႐ိုင္းမိတ္ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာရွင္ ဦးဘေမာ္ ကြယ္လြန္

ဆရာႀကီးဦးဘေမာ္အား မကြယ္လြန္မီ ရက္ပုိင္းအလုိက ၎၏တပည့္မ်ားႏွင္႔အတူ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Naing Maw Than)

ပံုေတာင္ပံုညာေဒသမွ လူသား ပ႐ိုင္းမိတ္႐ုပ္ႂကြင္းကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ားထဲမွ ပထမ ဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ပ႐ိုင္းမိတ္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာရွင္ ဆရာႀကီးဦးဘေမာ္သည္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ  ၁၈ ရက္တြင္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၌  ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

၁၉၃၅ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ကြယ္လြန္ ခ်ိန္၌ အသက္ (၈၃) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ ေသာ ဆရာႀကီးဦးဘေမာ္သည္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အၿငိမ္း စားတြဲဖက္ပါေမာကၡ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာဦးဘေမာ္သည္ ပံုေတာင္ပံုညာေဒသတြင္ လူတူ ပ႐ိုင္းမိတ္႐ုပ္ႂကြင္းကို ျမန္မာလူ မ်ိဳး ပညာရွင္မ်ားထဲမွ ပထမဆံုးစ တင္ေတြ႕ရွိၿပီး စာတမ္းျပဳစုႏိုင္ခဲ့ သူျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။ ဆရာဦးဘေမာ္သည္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာန တြင္ ကထိကအျဖစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၇၀ ၌ ပံုေတာင္ေဒသသ႔ို သြားေရာက္ေလ့လာရာမွ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိ လူသားပ႐ိုင္းမိတ္႐ုပ္ႂကြင္း အံသြားတစ္ခုကို ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၎ျပဳစုခဲ့သည့္စာတမ္းသည္ ကမၻာေက်ာ္ ဘူမိသိပံၸမဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၇၉ ႏို၀င္ဘာ၌ ေဖာ္ျပျခင္ ခံရသည္။

ပံုေတာင္ပံုညာ ေဒသသို႔ ၁၉၇၀ က သြားေရာက္ေလ့လာ မႈတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ခြဲ၍ ေလ့လာတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕ကလည္း ပ႐ိုင္းမိတ္ ႐ုပ္ႂကြင္းတစ္ခု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာဦးဘေမာ္က စာ တမ္းျပဳစုခဲ့ၿပီး ယင္းစာတမ္း သည္ ႏိုင္ငံတကာဘူမိသိပၸံေလာ ကတြင္ အမည္အလြန္ႀကီးခဲ့ ေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဦးဘေမာ္သည္ လူသား ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေၾကာင့္ ကန္းဘရစ္ခ်္ႏိုင္ငံတကာ အတၳဳပၸတိၱျပဳစုေရး ဗဟို (Cam-bridge Int'l Biographic Center) ၏၂၀ရာစုဉာဏ္ႀကီးရွင္ ၂,၀၀၀ စာရင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာကခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ငါးခုရရွိခဲ့သည္။

ပံုေတာင္ပံုညာ ေဒသတြင္ လူသားေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကုိ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဘူမိသိပံၸပညာရွင္ Pilgrim ဆိုသူက ၁၉၁၃ တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ ၁၉၃၀ ၌ အေမရိကန္အမ်ိဳးသား သဘာ၀ ျပတိုက္မွ ဘူမိသိပၸံပညာရွင္ Bernand Brown ကဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာဦးဘေမာ္သည္ တတိယေျမာက္ ေတြ႕ရွိသူျဖစ္လာသည္။

Top News